John Andersson

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Andersson john.jpg

John Andersson var 1929-1953 SAC:s sekreterare och under de sista femton av dessa år också generalsekreterare i IAA, organ för den internationella syndikalismen.

Han föddes i Göteborg 15/11 1886 och växte där upp i ett grovarbetarhem. I yngre år försörjde han sig som tidningsförsäljare, tobaksarbetare, murarhantlangare, stuveriarbetare och stenarbetare. Tidigt kom han i Göteborg i kontakt med ungsocialisterna. För den ungsocialistiska rörelsen resta han runt och agiterade 1907-09.

När SAC bildats 1910 efter den misslyckade storstrejken 1909 deltog han 1910-16 i denna organisations agitationsverksamhet. Ett inslag var de för den tiden så karakteristiska turnéerna med en eller två agitatorer och möten med tal, litteraturförsäljning och ibland debatt.

Han blev 1917 expeditör för halvveckotidningen Syndikalisten, tidningen Arbetarens föregångare, och när Arbetaren startade som dagstidning 1922 utsågs han till ekonomichef i denna.

Vid SAC:s ordinarie kongress 1929 – den hade bl.a. att avgöra huruvida SAC skulle sammanslås med LO eller ej – inträffade det fatala att dåvarande sekreteraren i SAC Edward Mattsson valdes till ordförande i LO:s Sv. Gruvindustriarbetarförbundet medan SAC-kongressen ännu pågick. Mattsson lämnade sin befattning, John Andersson fick ett tillfälligt förordnande på posten och utsågs efter kongressen genom sedvanlig medlemsomröstning till SAC-sekreterare.

Vid kongressen 1938 med IAA, den internationella syndikalismens organisation, valdes John Andersson till dennas generalsekreterare och IAA:s sekretariat flyttade därmed till Stockholm.

Vid uppnådd pensionsålder lämnade han båda sina sekreteraruppdrag 1953.

John Andersson dog 9/12 1967. Han har skildrat sitt liv i en memoarbok från 1961, Rebell i klassamhälle och välfärdsstat.

Saxat ifrån https://www.sac.se/Om-SAC/Historik/Personregister/Andersson,-John-1886-1967/(language)/swe-SE