Rosca

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

The Rosca Foundation for Research and Social Action* startades som en stiftelse i Bogotá 1970 av ett gäng antropologer, sociologer och ekonomer. Action research projekt drogs igång 1972 tillsammans med grupper av indianbönder i Cauca och Tolima, tillsammans med afrocolombianer i städer, på landsbyggd, i Cali och utmed stillahavskusten. Målet var att utveckla nya metoder (forskning & aktioner) för att göra kampen för social rättvisa och självstyre effektivare; att göra studiet av den Colombianska verkligheten till ett avstamp för social, politisk och ekonomisk aktion. Gynna och stödja en bångstyrig folklig kultur. "De sociala vetenskaperna måste tjäna folkets syften i motsättning till imperialismens och jordägaroligarkins exploatering". Man måste alltså arbeta för en genomgående omvandling av samhället till de exploaterade klassernas fördel. Forskningen måste bli en dialog och gemensamt lärande mellan forskarna och den utvalda gruppen (social rörelse).

Metod: Först tas kontakter med gruppen (nyckelgruppen) i fråga. Sedan samlar man tillsammans in information för att få en första bild av läget och ha något att utgå ifrån. Ett "initalgräv" som vi på wikin skulle kalla det. När man har lite att gå på så görs:

1.) en analys av klass-strukturer/-sammansättning i den aktuella regionen. Huvudaktörer och de viktigaste områdena identifieras.
2.) Utifrån den här informationen så klurar man ut olika angreppssätt och teman som borde studeras (beroende på nyckelgruppens medvetande/aktivitet).
3.) Sedan så grävs de historiska rötterna till de motsättningar klasskampen i regionen snurrar runt fram.
4.) Slutligen återförs frukterna av grävet till nyckelgrupperna för att de ska få ytterligare klarsyn och bättre kunna agera effektivare i sin kamp.
För att genomföra projektet korrekt o få största möjliga genomslag så är det viktigt:
a.) att forskningsprojektet/grävet görs tillsammans med nyckelgrupperna och deras "executive action organs".
b.) att kunskapsproduktionen och dess tekniker är riktade i huvudsak mot dessa och uttryckt på deras eget språk. Att skrivandet görs tillsammans och forskarnas skillz expropieras av grupperna.
c.) att fixa tillgång till kommunikationsmedel och bilda ett nytt språk som är ärligare än tidigare forskares.
d.) att de kunskaper man kommer fram till skall testas direkt mot verkligheten. Utvärderas efter hur användbara de är för nyckelgrupperna i sitt arbete med att forma och utveckla sitt klassmedvetande och öka sin organisationsstyrka.

I grävet så utgick forskarna ifrån gruppernas "regionala medvetande" dvs deras egna tankar och förståelse av sin situation och historia. Genom att samla in en massa olika berättelser som cirkulerade bland folk kunde de börja ett kritiskt återtagande av historien. Gräva fram folks egen historia. I den här processen så dissar ROSCA olika "avantgarden" och de intellektuellas försök att påföra folk en färdig historia med enbart syfte att kontrollera och styra.

Ständig återkoppling (devolución sistemática).

Aktivt deltaga i nyckelgruppernas kamp. Rådgivande - Inte bygga partiet. Fria marxistiska (vetenskapliga). Praktiskt tillämpa marxismen i sociala kamper. Deras metod det viktiga, inte stelbenta doktriner.

De arbetade främst med bönder och beskylldes för att strunta i allt annat (Campesimism). Stora utvärderingar av sina insatser.

(brister: De såg dock bönderna som liktydiga med deras ledare i organisationer)


Läs mer i Rudqvist, Anders: Peasant struggle and action research in colombia


  • The word rosca is of Catalonian origin and refers to ‘circle’ or something circular. In the case of Rosca a

circle of equals working for a common objective.