Riff-raff

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

Riff-raff är en svensk kommunistisk teoretisk tidskrift som kommit ut med ojämna mellanrum sedan 2002, då som Folkmakts teoretiska tidskrift men senare helt på egna ben.


Riff-raff om sig själva

Riff-raff är en tidskrift för en teoretisk diskussion om kommunism som verklig rörelse. Vi intresserar oss för alla aspekter av arbetarklassens självständiga kamp och organisering, kapitalets negation och möjliga överskridande.

Vi hämtar inspiration från strömningar som vänsterkommunism och operaism men strävar efter att gå bortom dessa genom att återvända till Marx i sökandet efter en ny syntes.

De flesta av oss i redaktionen har vår bakgrund i den utomparlamentariska vänstern som växte fram under 90-talet, men har försökt att orientera oss bortom aktivismen. Riff-raff startades upp 2001 i den dåvarande rådssocialistiska organisationen Folkmakts regi, men står från och med nummer 3-4 organisatoriskt obunden. Då hade bland annat folk från den mer autonomistiskt inspirerade kommunistiska gruppen Kämpa Tillsammans! gått in i redaktionsarbetet. Riff-raffs målsättning idag är inte att bevara eller skapa någon politisk ideologi, utan snarare att diskutera och bidra till en öppen, kritisk och sammanhängande teori om kapitalismen och dess möjliga överskridande.

För oss är teori och praktik två moment av samma samhälleliga helhetsprocess. Vi befinner oss inom och mot kapitalet och tvingas därför att kämpa, reflektera och teoretisera. Vi gör det för oss själva, som på ett eller annat sätt delaktiga i klasskampen i det kapitalistiska samhället på 2000-talet, den »verkliga rörelsen», den »inför våra ögon pågående historiska rörelsen». Men samtidigt menar vi att vår kritik i och med detta även har sin giltighet för andra i samma situation. Vi vill inspirera och bli inspirerade.

Läs mer