Riff-raff nr.5

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

Femte numret av den teoretiska tidskriften Riff-raff.

"Gilles Dauvé och Karl Nesic är franska kommunister från tidskriften Troploin. Deras revolutionära perspektiv introduceras här för den svenska publiken i en inledning och två artiklar: en övergripande om tillståndet i världen och en historisk genomgång av arbetets ideologi och arbetarnas kamp. I numrets andra del fortsätter temat om »klass, krig och den nya världsordningen». Tyska Wildcat skriver om kriget som ett krig mot oljeproletariatet och i anslutning till detta försöker vi oss på att analysera oljeräntans roll i det hela. Slutligen recenseras Kämpa tillsammans! bok Vi vill ha allting!, som är en introduktion till den autonomistiska marxismen."

Tidskriften finns online här.