Kämpe, Alfred: Svenska allmogens frihetsstrider (Urval)

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
"Tobak, öl och brännvin! Länsman och stämning, äro vi ej rädda för i dag. Vill man ej traktera skola vi husera värr´ än själva ryssen här idag. Tobak, öl och brännvin! Länsman och stämning, äro vi ej rädda för i dag."
Arkivet för folkets historia gav 1974 ut ett moderniserat urval av texter ur Alfred Kämpes banbrytande mastodontverk Svenska allmogens frihetsstrider. Kämpe gav ut verket i flera band mellan 1918-1920 och är ett av de få försöken till skildringar av de svenska allmogens många uppror mot överheten. En historia som för det mesta förtigs eller förbises. Inte så konstigt kanske. Få länder har en historia så fylld av väpnade klasstrider som sverige mellan 1000-talet till 1800-talet. Passar ju inte rikitgt in när de professionella svansviftarna skall skriva hyllningshymner till svea rikes lov. Urvalet har även ett bra förord som går igenom Kämpes liv och handling.

I boken skissar Kämpe ut det svenska klassamhällets utveckling och sätter de stora allmogeupproren i ett sammanhang. Han rör sig mellan levande redogörelser för hur beväpnade folkhopar tar saken i egnahänder och hur kungamakt, stat, adel och prästerskap stiftar lagar och förtrycker. Allmogen blir inte en grå massa som enbart bär skiten på ryggen. De beskrivs som en maktfaktor som de andra klasserna måste använda sig av eller åtminstone räkna med i kampen om herravälde och makt. Ofta av kungamakten i strid med adeln. De arbetande klasserna som historiens drivkraft.

Vi får även insyn i allmogens olika skepnader. De olika klasser av bönder, drängar, pigor, backstugesittare osv som har olika förutsättningar och intressen. Inte få gånger motstridiga. Böndernas formella politiska organisering i ständerna hadde helt andra intressen än allmogen i stort. För det mesta drev de storböndernas intressen mot småfolket. Vi får flera saftiga redogörelser för hur böndernas riksdagsmännen försöker stoppa uppror och oroligheter. Ofta hotas de till livet eller åker på stryk av de förbannade massorna. Ibland lyckas de lugna ner stämningarna och hjälper till när de drivande skall letas fram och straffas.

Ett urval är alltid ett urval, så mycket intressant är utelämnat och man blir som läsare sugen på att lägga vantarna på verket i sin helhet.


Innehåll

  • Vem var Alfred Kämpe?
  • Kort historisk bakgrund


  • Herremaktens renässans
  • Stora daldansen
  • Frihetstidens allmogepolitik
  • Allmogeresningen 1811
  • Den tullbergska rörelsen
  • När de döda vaknar


  • Program för Arkivet för folkets historia