Antonio Negri

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Antonio Negri
Antonio Negri är italiensk marxist, en av operaismos stora namn. Negri var med och bildade Potere Operaio (Arbetarmakt) 1969 och var en av ledarna i Autonomia Operaia, och skrev för de operaistiska tidskrifterna Quaderni Rossi och Classe Operaia.

Denna gubbes strävan har ganska akkurat beskrivits som

"the communist party of the third millennium, the pacification of the present, the counter-revolution of the future."

Några andra skulle kanske beskriva honom med nåt i den här stilen

Han blev i slutet av 70-talet anklagad för att vara ideolog för Röda Brigaderna, som var involverade i kidnappningen och senare mordet på Aldo Moro, ledare för Italiens kristdemokratiska parti. Även fast han inte hade några förbindelser med Röda Brigaderna blev han dömd för "association and insurrection against the state" (hur översätts det?). Negri flydde då till Frankrike och undervisade på Université de Vincennes och Collège International de Philosophie i Paris, tillsammand med Jacques Derrida, Michel Foucault and Gilles Deleuze. 1997 återvände han frivilligt till Italien och avtjänade sitt straff. Idag lever han i Padua, Italien.

Antonio Negris arbete spänner över filosofi, politisk teori och kulturkritik. Negri har läst och kommenterat arbeten av Marx (Marx Beyond Marx), Lenin (Trenatre lezioni su Lenin) och Spinoza (The Savage Anomaly). En av hans viktigaste bidrag är den "sociala arbetaren", ett postfordistiskt subjekt som är arvtagare till den fordistiska "massarbetaren". Han menar att då kapitalet var tvingad att expandera produktionen och sin dominans över samhället i sin helhet, blir grupper som studenter, hemmafruar och arbetslösa intressanta som nya subjekt i en revolutionär strategi. Hans arbete ändrar inriktning från det sena sjuttiotalet till nittiotalet, då han anammar poststrukturalismen, och börjar förkasta behovet av en "extern" kraft för att mobilisera arbetarklassen. Hans fokus på revolutionär subjektivitet ändras från idén om massarbetaren till det självorganiserade multituden, ett koncept som kommer från Spinoza.

I vilket fall som helst så verkar det ju ha gått käpprätt åt helvete den senaste tiden

Har tillsammans med Michael Hardts klämt ur sig den ökända tegelstenen Imperiet och efterföljande Multitude.

I Riff-raff:s nummer #2, samt även på nätet (här), finns en redogörelse över Negris teoretiska bagrund följd av en emenent recension av Imperiet (här).

En annan superb recension av Imperiet finns att tillgå i Aufheben nr: #14 2006

Bibliografi

 • 1958 - Stato e diritto nel giovane Hegel: Studio sulla genesi illuministica della filosofia giuridica e politica di Hegel.
 • 1959 - Saggi sullo storicismo tedesco: Dilthey e Meinecke.
 • 1962 - Alle origini del formalismo giuridico.
 • Hegel: scritti di filosofia del diritto (traduzione e curd).
 • Alle origini del formalismo giuridico: Studio sul problema della forma in Kant e nei guiristi kantiani fra il 1789 e il 1802.
 • 1964 - “Alcune riflessioni sullo ‘Stato dei partiti,’” Rivista trimestrale di diritto pubblico, A. Giuffrè, Milano, pp. 1-60. Reprinted as capìtolo terzo: “Lo stato dei partiti,” in Antonio Negri, La forma stato: per la critica dell’economia politica della Costituzione, Feltrinelli, Milano, 1977, pp. 77-98.
 • 1967 - “Studi su Max Weber (1956-65),” in Annuario bibliografico di filosofia del diritto, A. Giuffrè, Milano.
 • 1968 - “John M. Keynes and the Capitalist Theory of the State in 1929” in Revolution Retrieved.
 • “Marx on the Cycle and on the Crisis” in Revolution retrived.
 • “Lotte e Stato nel nuovo gius-sindacalismo,” Contropiano #1. Reprinted in La forma stato.
 • 1970 - Descartes politico o della ragionevole ideologia.
 • 1971 - “Crisis of the Planner-State: Communism and Revolutionary Organization,” in Revolution retrieved & Books for Burning.
 • 1974 - “Rileggendo Pasukanis: note di discussione,” reprinted in La forma stato.
 • “Su alcune tendenze della più recente teoria comunista dello Stato: rassegna critica,” reprinted in La forma stato.
 • “Workers Party Against Work” in Books for Burning.
 • 1975 - “Ambiguità di Panzieri?’, Aut-Aut #149-150.
 • “Stato, spesa pubblica e fatscenza del compronesso storico,” reprinted in La forma stato.
 • 1976 - “Simplex sigillum veri. Per la discussione di “Krisis” e di “Bisogni e teoria marxista”,” Aut-aut.
 • “Proletarians and the State: Toward a Discussion of Worker’s Autonomy and the Historic Compromise” in Books for Burning.
 • Is There a Marxist Doctrine of the State? A Reply by Antonio Negri” in Which Socialism?” & La forma stato.
 • “Il marxismo e la questione criminale. Intervento nel dibattito promosso da ‘La questione criminale’,” Il Mulino & reprinted in La forma stato.
 • 1977 - “Introduction” to Do it! (Jerry Rubin).
 • La fabbrica dela strategia, 33 lezioni du Lenin.
 • La forma stato: per la critica dell’ economia politica della Costituzione.
 • 1978 - “Domination and Sabotage: On the Marxist Method of Social Transformation” in Books for Burning.
 • “La filosofia tedesca del Novecento” in Mario Dal Prà Storia della filosofia.
 • 1979 - “Negri before his judges: interrogation, April 1979” in Revolution retrieved.
 • “Memorial from prison”
 • “La fabrica deforme”
 • “J’Accuse”
 • Dall’ Operaio Massa All’ Operaio Sociale, excerpt as “Note on the Social Worker”.
 • Marx beyond Marx: Lessons on the Grundrisse. Italian as Marx Oltre Marx: Quaderno di lavoro su Grundrisse.
 • 1980 - “Interview at Trani Prison, November”
 • Politica di Classe: Il Motore e la Forma. Le cinque campagne oggi.
 • Il comunismo e la guerra.
 • 1981 - “Riflessioni su un Fantasma”
 • “Terrorismo? Nein danke. Un documento dal Carcere di Toni Negri”
 • “Erkenntnisttheorie: Elogio dell’asenza di memoria”
 • “Noi e l’europa”
 • L’Anomalia Selvaggia, saggio du potere e potenza in Spinoza. English as The savage anomaly.
 • “Crisis of the Crisis-State” in Revolution retrievded.
 • 1982 - Macchina Tempo: Rompicapi, Liberazione, Costituzione.
 • 1983 - “Do you remember revolution?” (with Paolo Virno et al)in Revolution retrieved.
 • “L’instituzione logica del collettivo e le fatiche dell’estetica”
 • Pipe-Line, lettere da Rebibbia.
 • 1985 - Les Nouveau Espaces de Liberté. In english as Communists like us.
 • 1987 - Fabbriche del soggetto
 • Lenta Ginestra
 • 1988 - Revolution retrieved: Writings on Marx, Keynes, capitalist crisis, and new social subjects
 • 1989 - The politics of subversion
 • 1992 - Il potere costituente
 • 1994 - The labor of Dionysus. På italienska som Il lavoro di Dioniso (1996)
 • 1997 - La costituzione del tempo. Prolegomeni
 • 2000 - Impero. Empire. Imperiet.
 • 2001 - Kairos, Alma Venus, Multitudo
 • 2003 - Guide: cinque lezioni su Impero e dintorni
 • 2004 - Multitude.
 • 2007 - Interregnum.

Böcker på engelska

 • Antonio Negri, Political Descartes: Reason, Ideology and the Bourgeois Project. Translated by Matteo Mandarini and Alberto Toscano. New York: Verso, 2007.
 • Antonio Negri, Negri on Negri: In Conversation with Anne Dufourmentelle London: Routledge, 2004
 • Michael Hardt and Antonio Negri, Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, New York: Penguin Press, 2004.
 • Antonio Negri, Subversive Spinoza: (Un)Contemporary Variations, edited by Timothy S. Murphy, translated by Timothy S. Murphy, Michael Hardt, Ted Stolze, and Charles T. Wolfe, Manchester: Manchester University Press, 2004.
 • Antonio Negri, Time for Revolution. Translated by Matteo Mandarini. New York: Continuum, 2003.
 • Michael Hardt and Antonio Negri Empire, Harvard University Press, 2000.
 • Antonio Negri Insurgencies: Constituent Power and the Modern State Translated by Maurizia Boscagli. University of Minnesota Press, 1999.
 • Michael Hardt and Antonio Negri Labor of Dionysus: A Critique of the State-Form University of Minnesota Press, 1994.
 • Antonio Negri The Savage Anomaly: The Power of Spinoza's Metaphysics and Politics. University of Minnesota Press, 1991.
 • Antonio Negri, Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse, New York: Autonomedia, 1991.
 • Antonio Negri, Revolution Retrieved: Selected Writings on Marx, Keynes, Capitalist Crisis and New Social Subjects, 1967-83, London: Red Notes, 1988.
 • Antonio Negri, The Politics of Subversion: A Manifesto for the Twenty-First Century, Cambridge: Polity Press, 1989.
 • Félix Guattari och Antonio Negri, Communists like us, 1985.

Böcker på svenska

 • Antonio Negri och Michael Hardt: Imperiet, Glänta Produktion och Vertigo Förlag

Artiklar på engelska

Artiklar på svenska