Österberg, Axel: Bakom Barcelonas Barrikader

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Osterberg, Axel-Bakom.jpg
"Boken Bakom Barcelonas Barrikader gavs första, och hittills enda, gången ut på Federativs Förlag 1936. Den är en ögonvittesskildring från den spanska revolutionens fyra första månader 1936 och i sitt slag fullständigt unik. När vi nu åter ställer ut den till allmän begrundan på www.skarv.se har vissa stilistiska justeringar företagits; framför allt har Österbergs bruk av äldre plurala verbformer moderniserats. Boken återges dock oavkortad och i allt väsentligt i ursprungligt skick." - skriver Ingemar JohanssonSkarv.

Den korta lilla boken tar oss med till det flammande upprorets Barcelona. Gatustriderna, de ständiga begravningstågen och den sociala revolutionen skildras i ögonblicksbilder. De bloddränkta gatorna som efter tre dagars strider åter bli relativt lugna (bortsett från lite sporadiska terrorist handlingar från enskilda fascister) myllrar av frihetstörstande arbetare som försöker bygga ett nytt samhälle. Mot alla odds. Detta varvas med inskott om hur revolutionen beskrivs och förljugs i svensk media. Där talas det om massmord med hängande lik i varje lyktstolpe.

Ett första stort försök från folkfrontsregeringen och dess stat att åter ta makten över situationen slås på ett vackert sätt ner. När de försöker sig på att upprätta den reguljära armen igen så gör de 10 000 rekryterna myteri efter kort tid. Officerarna behandlar dem som soldater. Kräver blind lydnad och hotar med fängelse och arkebusering om inte order lyds. Inget för människor som blivit vana att bestämma själva. Under ett massmöte river de uniformerna av sig och antar en rungande resolution:

"Vi vägrar inte att fullfölja vår revolutionära och medborgerliga plikt. Vi vill frigöra våra kamrater som nedslagits av fascisterna i Zaragossa. Vi vill vara medlemmar i arbetarvärnen och kämpa för frihetens sak, men vi vill inte vara uniformerade soldater. Armén har visat sig vara en fara för folket och friheten. Endast arbetarvärnen kan skydda folkets frihet. Arbetarvärn, ja. Kämpar, ja! Soldater, aldrig!"

Finns i sin helhet att läsa här på wikin eller som pdf på https://www.sac.se/...

Se även