Sven Lindqvist

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Lindqvist-sven.jpg

Sven Lindqvist föddes i Stockholm 28 mars 1932 och tillbringade sin barndom huvudsakligen i Älvsjö strax söder som Stockholm. Uppväxtmiljön var borgerlig och hans föräldrar Oscar och Signhild (född Bergenfalk) verksamma som folkskolelärare. Lindqvist har varit verksam som författare, reporter och debattör sedan mitten av femtiotalet och har givit ut ett trettiotal böcker och skrivit hundratals artiklar.

Störst avtryck gjorde hans verk Gräv där du står - Hur man utforskar ett jobb (1978), till den grad att ”gräv där du står” numera är ett allmänt använt uttryck. Skriften är en praktisk handbok för lekmän i hur man utforskar sitt arbete, sin arbetsplats och dess historia, och ger ett trettiotal förslag till källor och infallsvinklar med cementindustrin som fortlöpande konkret exempel. Studiecirklar startades i mängd runtom i landet och utomlands, beväpnade med Lindqvists handbok, och den blev t.o.m. kursbok vid somliga universitet. ”Gräv där du står”-rörelsen lever fortfarande, även om Lindqvists bok p.g.a. datoriseringen och internet inte längre kan användas som den viktigaste handledaren.

Han har tilldelats en lång rad priser, som t.ex. Svenska Dagbladets litterära pris (1967), Doblougska priset (1969), Stora Journalistpriset (1969), Lilla Nobelpriset (1973), Aniara-priset (1993), Lotten von Kraemers pris (1999), och Kellgrenpriset (2002). Från första början var det Lindqvists strävan att inte följa givna genremönster utan att försöka finna sina egna uttrycksformer. Han tog tidigt avstånd från den konventionellt fiktiva litteraturen och har konsekvent arbetat med dokumentära metoder. Till särdragen hör också att Lindqvist regelmässigt och uttryckligen utgår från sin egen person i skrifterna och oftast vill upplysa och påverka läsaren i en bestämd riktning.

Lindqvist-grav.jpg
Lindqvist nådde en internationell publik för första gången i början av sextiotalet med en reportageserie från Maos Kina, publicerad i flera stora västerländska tidningar och i bokform 1963 (Kina inifrån. En preliminär rapport, tillsammans med fotografen och dåvarande hustrun Cecilia Lindqvist (f. 1932)). Efter tiden i Kina och resor i övriga Asien fick Lindqvists författarskap den tydliga politiska prägel som det självklart associeras med i dag: ställning tas för den tredje världen och kritiken riktar sig mot västerlandets imperialistiska och rasistiska övergrepp, i historien likaväl som nutiden. Sitt internationella genombrott fick han med Utrota varenda jävel och de därpå följande böckerna som gått ut i många upplagor på elva språk.

Med dokumentarismen, det politiska engagemanget och det internationella perspektivet har Lindqvist för många framstått som typisk för sextio- och sjuttiotalets svenska litteratur och debatt, men han är snarare att räkna som en föregångare och förebild för det sena sextiotalets vänsterradikala intellektuella. Lindqvist har dessutom betecknat sig själv som radikal reformist och blev tidigt medlem i SAP (1955), vilket särskiljer honom från den periodens många revolutionära vänsterradikaler.

Böcker

 • Ett förslag (1955, nyupplaga 1961, 1981)
 • Handbok (1957, nyupplaga 1965)
 • Reklamen är livsfarlig (1957, nyupplaga 2001)
 • Hemmaresan (1959)
 • Praktika (1962)
 • Kina inifrån (1963) (tillsammans md Cecilia Lindqvist)
 • Asiatisk erfarenhet (1964)
 • Dagbok och diktverk (1966)
 • Myten om Wu Tao-tzu (1967)
 • Slagskuggan (1969)
 • Självklara saker (1970)
 • Jord och makt i Sydamerika (1973)
 • Jordens gryning - Jord och makt i Sydamerika del II (1974)
 • Arbetsbyte (1976)
 • Lägenheter på verkstadsgolvet (1977)
 • Gräv där du står (1978)
 • Hamiltons slutsats (1980)
 • Kina nu (1980) (tillsammans med Cecilia Lindqvist)
 • Hamiltons slutsats (1980)
 • En älskares dagbok (1981)
 • En gift mans dagbok (1982)
 • En underjordisk stjärnhimmel (1984)
 • Elefantens fot (1985)
 • Bänkpress (1988)
 • Ökendykarna (1990)
 • Av nyfikenhet öppnade jag dörren i muren (1991)
 • Livstidsmänniskan (1992)
 • Utrota varenda jävel (1992)
 • Arbete & kärlek (1995)
 • Antirasister (1995)
 • Nu dog du: Bombernas århundrade (1999)
 • Framtidslandet (2000)
 • Terra nullius - en resa genom ingens land (2005)
 • Fadern, sonen och den heliga motorcykeln (2006)
 • Avsikt att förinta (2008)

Källor

Saxat o lätt omarbetat från litteraturbanken.se och wikipedia