Robinson, Kim Stanley: Red Mars

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Robinson Red mars.jpg
Science fiction roman av Kim Stanley Robinson. Mars koloniseras. Efter vetenskapliga och tekniska meriter, och fysiska och psykiska tester, väljs 100 personer ut för att kolonisera den röda planeten. De flesta är från Ryssland och USA men även andra nationaliteter förekommer. Redan på vägen mot Mars börjar arbetsdelningen och hierarkiska relationer att brytas bland kolonisatörerna. Pengar och social status på Jorden är nu fullständigt meningslöst. De av ledningen på Jorden utsedda ledarna är inte automatiskt de informella ledarna. Människor fokuserar på sina intressen och med personer de tycker om. Några, med en rysk anarkist-influerad revolutionär i spetsen, propagerar för den nya världen de redan håller på att skapa - de vill göra revolution aktivt och uttalat, helt sluta ta order från Jorden. Vid sidan av de konfrontativa revolutionärerna finns en annan grupp, centrerade runt matproduktionen, som drar sig undan för att producera tillsammans och för varandra. En dag försvinner de från stationen på Mars för att skapa sin egen fria koloni.

Vid sidan om de tydligt politiska strömningarna finns det bland kolonisatörerna (och på jorden) olika linjer vad gäller terraforming eller inte. Några vill göra Mars beboellig medan andra vill bevara planeten i sitt ursprungliga skick. En grupp kolonisatörer börjar terraformingen på eget initiativ, innan makthavarna på jorden givit sitt godkännande. Högre temperatur, mindre koldioxid och mera syre är vad som behövs. Och för att omskapa Mars klimat använder de sig av allt från tekniska lösningar till specialdesignade organismer.

Under berättelsens gång hittar vetenskapsmännen på Mars ett sätt att reparera DNA och på detta sätt hindra åldrande. På Mars blir behandlingen fritt tillgänglig för alla medan på jorden leder det till skarpa klassorättvisor, ökad kontroll, ökad befolkning och kravaller. För berättelsen innebär det också att de flesta huvudpersonerna följer med historien in i framtiden.

Men makthavarna på jorden har inte skickat kolonisatörer till Mars för att de ska formera sig i en fri skapande gemenskap. Efter de första kolonisatörerna kommer storkapitalet till Mars för att omvandla pengar till mera pengar. Utsugna gruvarbetare, rasistiska fördommar och minskad frihet följer i spåren. Konflikten blir oundviklig och kulminerar i ett uppror.

Boken följs av Green Mars och Blue Mars

Wikipedia har en utförlig beskrivning av boken.