Roberts, Callum: The unnatural history of the sea

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Roberts callum-the-unnatura.gif
Marinbiologen Callum Roberts kartlägger hur livet i havet har utvecklats tillsammans med ekonomins utveckling, en fiskets ekonomisk och ekologiska historia.

Boken tar sin början i 1000-talets skifte från söt till saltvattensfisk (jordbruk och skogsavverkning har grumlat vattnet och fisket ökar i omfattning vilket tillsammans minskar tillgången på fisk i floder och sjöar) och arbetar sig fram till de moderna jättetrålarna som med högteknologi (mycket kapital, stora vinstkrav) tömmer haven på de sista stabila fiskbestånden. Däremellan möter vi bland mycket annat trålens genombrott och det ibland våldsamma motståndet från fiskare som såg hur trålen förstörde habitat och tillgången på fisk i haven. Val- och sälfiskets storartade, och rikedomsskapande, uppgång som snart följdes av utrotning och kollapsade bestånd. Vi ser hur stora fiskar försvinner och hur mängden fisk i haven minskar. I kolonialismens Nordamerika kunde vem som helst käka stör och sillfisk fanns i sådana mängder att man gödslade med den. Många fiskbestånd är idag runt 0,1-10% av de naturliga bestånden. Fisk och skaldjur minskar samtidigt som fiskeansträgningarna ökar. Ökade priser vid minskad tillgång strör salt i såren. Bestånd efter bestånd går mot utrotningens brant. Fisk ska bli pengar, eller pengar ska via fisk bli mera pengar. Om det så är via att säljas som mat, kastas överbord (upp till 1/3 av all fisk) eller bli fiskmjöl till djurindustrin (foder till odlad fisk, höns och grisar). Fiskeindustrin fiskar ut bestånden, knappast hindrade och ibland påhejade av byråkrater på olika nivåer, och gräver samtidigt sin egen grav.

Boken är ett mycket imponerande gräv där ekonomisk historia, annekdoter och ekologisk spetskunskap kombineras för att beskriva vad som har hänt i haven och varför. I bokens sista kapitel tar författaren upp fiskeriförvaltningens misslyckande och pekar ut marina reservat som nyckeln för att kunna återställa havets ekosystem och produktivitet. Han visar exempel på hur reservat (där man inte får fiska...) ökar storlek och mångfald av fisk och andra djur i reservatet och utanför samt ökar de totala fångsterna av fisk i närområdet. Hur reservaten kan skapa försörjning och samtidigt ge mera fisk på matborden.

Haven har en produktionskapacitet som ska kunna förse hela mänskligheten med protein. När öknen blommar och skiten brinner. Men fram till dess behövs reservaten...