Projektualitet

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

Projektualitet är ett begrepp huvudsakligen använt av insurrektionella anarkister, som har kommit att få olika betydelser. För exempelvis Alfredo Bonanno och Wolfi Landstreicher är projektualitet "ett helhetsperspektiv där klassanalysen, teorin, praktiken, organiseringen osv. bildar en koherent (sammanhängande, vår amn.) helhet för att uppnå ett specifikt mål." Begreppet har i den meningen många likheter med partibegreppet inom marxistisk teoribildning. Emellertid förkastas i regel programmatiska modeller i förmån för en etisk hållning.

Batkogruppen sätter projektualitet i relation till kommunisering och gör det till länken mellan intern och extern kommunisering, det "aktiva anropandet av en potentiell utsida."

Vidare läsning