Plivier, Theodor: The Kaiser Goes: The Generals Remain

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Plivier Der Kaiser ging di Generäle blieben.jpg
The Kaiser Goes: The Generals Remain (tyska Der Kaiser ging, die Generäle blieben) är en roman av Theodor Plivier om händelser runt den Tyska revolutionen 1918. Plivier var sjöman och själv aktiv i revolutionen. Boken bygger på hans egna erfarenheter och noggranna efterforskningar. Berättelsen hoppar mellan arbetarkvarter i Berlin, maktens korridorer, Socialdemokraternas manipulationer och matrosernas uppror. Historien börjar runt förberedelser till uppror i Berlin, agitation på krigsfartygen och ett allt svagare kejsardöme. Händelseutvecklingen går sedan snabbt. Myteri på krigsfartygen, fritagande av flotister fängslade för olydnad, upprättande av soldat och arbetarråd i viktiga hamnstäder. Tyska kejsardömet skickar soldater mot revolutionärerna, men soldaterna går över. Den röda flaggan vajar över arbetsgivarnas palats i Hamburg, kungar lämnar över makten till soldat- och arbetarråd. Socialdemokrater försöker stävja, Vänstersocialister (Independents) velar, Spartakister agiterar för revolution och matroserna driver på skapandet av råden. I Berlin saknas stöd för regimen och det socialistiska upproret är ett faktum. Soldater gör myteri, arbetare beväpnare sig och revolutionärer tar över borgliga tidningar. Kapitalisterna kan endast luta sig mot Socialdemokraterna. Och den socialdemokratiska ledningen har lärt sig att den inte kan krossa upproren, bara leda dem till lugnare vatten. Republik utroppas, Socialdemokraterna tar makten i staten och fred utlovas.

Flera kända personligheter - Karl Liebknecht, Gustav Noske, Emil Barth, Friedrich Ebert, kejsaren mm - finns med i boken. Enligt Plivier bygger alla händelser och uttalanden i berättelsen på verkliga diskussioner och händelser, även om de inte nödvändigtvis skedde i precis så som de framställs i boken.

Boken finns gratis tillgänglig på libcom.

Plivier om boken

The happenings in Germany during the autumn of 1918, though historically so instructive, are unknown to most people, or, at best, the memory of that time has been buried beneath a steady accumulation of false accounts. In this volume I have attempted to give a comprehensive survey of those weeks during which the foundations were laid for Germany’s existence after the war. I have cast this history in the form of a novel, because it is my belief that events which are brought about not by any exchange of diplomatic notes, but by the sudden collision of opposed forces, do not lend themselves to a purely scientific treatment. By that method one can merely assemble a selection of facts belonging to any particular period – only artistic re-fashioning can yield a living picture of the whole. As in my former book, The Kaiser’s Coolies, so I have tried here to preserve strict historic truth, and in so far as exact material was available I have used it as the basis of my work. All the events described, all the persons introduced, are drawn to the life and their words reproduced verbatim. Occasional statements which the sources preserve only in indirect speech are here given direct form. But in no instance has the sense been altered.