Mátyás Rákosi

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Ungerns värste tyrann
Mátyás Rákosi, föddes 1892. Hans far var hönshandlare. Tidigt inriktade han sig på en karriär inom det österrikisk-ungerska konsulatväsendet. Reste till London för att bättra på sin engelska och arbetade som banktjänsteman. Återvände till Ungern strax före första världskrigets utbrott, gick in i armén, blev officer, sändes till ryska fronten och togs tillfånga. Som krigsfånge blev han en ivrig anhängare av bolsjevikerna. Det påstås att han träffade Lenin och att de blev vänner. Återvände till Ungern 1918 och arbetade tillsammans med Béla Kun. När Kun-regeringen bröt samman flydde han till Österrike där han arbetade för Komintern.

1924 återvände han till Ungern för att omorganisera kommunistpartiet. P.g.a. denna verksamhet arresterades han snart av Horthys polis och dömdes till döden. Detta framkallade starka protester från vissa kretsar i väst och som följd därav ändrades domen till åtta års fängelse. Han frigavs 1935, men arresterades senare på nytt och ställdes inför rätta för sin medverkan i revolutionen 1919. Genom rättegången fick han över hela världen rykte om sig att vara orädd och frispråkig. Han och hans advokat - Rustem Vémbéry - utnyttjade mycket skickligt rättegången till att anklaga Horthy-regimen. Genom att göra detta visade de ett i fascistländer sällan skådat mod. Detta var speciellt anmärkningsvärt i Rákosis fall, som redan hade tillbringat över tio år i några av Ungerns värsta fängelser. Han dömdes till livstids fängelse.

Efter pakten mellan Hitler och Stalin gick Horthy-regimen med på att sända Rákosi (och Zoltan Vas) till Ryssland i utbyte mot några fanor som ryssarna tagit som byte 1849. Rákosi blev nära "vän" till Stalin, vilket i hög grad bidrog till hans "anseende" i kommunisthierarkin.

Under andra världskriget organiserade Rákosi indoktrinering en av de ungerska krigsfångarna och handhade den ryska radiopropagandan till Ungern tillsammans med sin mongoliska fru. I Ungern blev han en av de mest hänsynslösa tyrannerna i historien. Han efterapade Stalins personkultsbildande metoder och omnämndes alltid som "vår fader och store mästare, Stalins störste ungerske lärjunge". Den 11 augusti 1963 meddelade kommunistpartiets högkvarter i Budapest att Rákosi nyligen avlidit i Ryssland.

Källa