Knutna Nävar: Proletären

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

En hyllningssång till partiorganet Proletären av Knutna Nävar. Från albumet Internationalen & Andra Revolutionära Arbetarsånger.

---


Proletären! Proletären!
KFML(r)s Proletären är en tidning för Arbetarklassen!
Den manar till kamp mot förtrycket och reser vårt Röda Banér!


Proletären! Proletären!
I klasskampen är den ett vapen, ett hot mot den härskande klassen!
Byråkrater och kapitalister, parasiter som lever på oss!


Proletären! Proletären!
I klasskampen är den ett vapen, en skola för Socialismen!
Deras kunskap om Arbetarklassens samlade erfarenhet!


Proletären! Proletären!
I klasskampen är den ett vapen, kring den skall vi bygga Partiet!
Som skall leda vår kamp i en segrande Revolution!