Knutna Nävar: Lär av historien

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

Från Knutna Nävar LP-n Internationalen och andra revolutionära arbetarsånger, Proletärkultur PROLP 171, 1971. Handlar om splittringen inom KFML som KFML(r) uppstod ur. Ingick i en revy om splittringen som r:arna satte upp.

---


1970 svepte en våg av vilda strejker över Sverige. Arbetarklassen gick spontant till kamp för högre lön, bättre arbetsvillkor. Detta blottade bristerna i det gamla KFML. Många i ledande ställning ville tona ner propagandan för revolutionen. De föll av för det spontana, det omedvetna, i arbetarnas kamp. KFML splittrades i en småborgerlig och en revolutionär del. Inom KFML(r), där (r) står för ”revolutionärerna”, inser man att det är kommunisters uppgift att lyfta, förvandla, den omedvetna och spontana kampen till en medveten organiserad kamp för revolutionen. Vi inom KFML(r) ser inte splittringen som någonting dåligt i sig. Tvärtom, splittringen var bra och nödvändig för att kunna ena arbetarklassen på revolutionär grund. Precis som SKP stärktes under Stalin, precis som KKP stärktes under Mao Tse-Tung genom kampen mot högeravvikelser, precis så kommer dagens svenska revolutionära rörelse att stärkas genom kampen mot det småborgerliga inflytandet.


Det lär oss historien.


Därför har vi skrivit den här sången.


När klasskampen flammade upp
och ropet ”Vild strejk!” spontant bröt fram,
började förbundets ledning att vackla
och kackla om reformer likt yra höns.
Skrivbordsradikaler
blir rädda då klasskampen skärps.


Det lär oss historien.


Vi läste Lenin och Stalin
och angrep akademikernas reformism.
Vi valde den skoningslösa kampens väg
och enhet på arbetarklassens grund.
Vi handlade som kommunister
skall göra då klasskampen skärps.


Vi lärde av historien.


Nu sedan vi gjort oss kvitt
småborgarna i sosse-KFML
kan vi kommunister börja bygga partiet,
som är vår historiska uppgift och plikt.
Småborgarrevisionister
kan aldrig bygga partiet.


Det lär oss historien.


Splittringen var en bra sak.
Det rensade bort dem som hindrade
förbundets politiska utveckling.
Vi står starkare i dag än nånsin förr.
Förbundet stärks av kampen
mot högeravvikelser.


Det lär oss historien.