Internationalen

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

Upp trälar uti alla stater,

som hungern bojor lagt uppå.

Det dånar uti rättens krater,

snart skall utbrottets timma slå.

Störtas skall det gamla snart i gruset.

Slav stig upp för att slå dig fri.

Från mörkret stiga vi mot ljuset,

från intet allt vi vilja bli.


Upp till kamp emot kvalen!

Sista striden det är,

ty Internationalen

åt alla lycka bär.

Upp till kamp emot kvalen!

Sista striden det är,

ty Internationalen

åt alla lycka bär.


I höjden räddarn vi ej hälsa,

ej gudar, furstar stå oss bi.

Nej, själva vilja vi oss frälsa

och samfälld skall vår räddning bli.

För att kräva ut det stulna, bröder,

och för att slita andens band,

vi smida medan järnet glöder

med senig arm och kraftig hand.


Upp till kamp ...


I sin förgudning avskyvärda,

månn' guldets kungar nå'nsin haft

ett annat mål än att bli närda

av proletärens arbetskraft?

Vad han skapat under nöd och vaka

utav tjuvar rånat är,

när folket kräver det tillbaka,

sin egen rätt det blott begär.


Upp till kamp ...


Båd' stat och lagar oss förtrycka,

vi under skatter digna ner.

Den rike inga plikter trycka,

den arme ingen rätt man ger.

Länge nog som myndlingar vi böjt oss,

jämlikheten skall nu bli lag.

Med plikterna vi hittills nöjt oss.

Nu taga vi vår rätt en dag.


Upp till kamp ...


Till krigets slaktande vi dragits,

vi mejats ner i jämna led.

För furstars lögner har vi slagits,

nu vill vi skapa evig fred.

Om de oss driver dessa kannibaler,

mot våra grannar än en gång,

vi skjuter våra generaler

och sjunger broderskapets sång.


Upp till kamp ...


Arbetare, i stad på landet,

en gång skall Jorden bliva vår.

När fast vi knyta brodersbandet,

då lättingen ej råda får.

Många rovdjur på vårt blod sig mätta

men när vi nu till vårt försvar,

en dag en gräns för dessa sätta,

skall solen stråla mera klar.


Upp till kamp ...