Göran Palm

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
En man i en hatt

Göran Palm är född resenär. Redan tidigt fick han vänja sig vid uppbrott. Han var prästbarn och präster flyttar ofta. Han föddes i Uppsala 1931 men fick Göteborg som sin första riktiga barndomsstad. Göran skrev en massa poesi och krängde sin första dikt redan 1948. Journalistik, författarskap och poesi från vänsterkanten blev hans levebröd.

Hösten 1969 hade Palm fått erbjudande att som journalist följa en av Afrikas mest framgångsrika befrielserörelser genom byarna i Guinea-Bissau. Upplevelserna där skakade om honom. Vid hemkomsten kände han att det var viktigt att se hur det stod till med den svenska befrielserörelsen. Det fanns all anledning att studera den gamla arbetarkampen och arbetsplatsförankringen.

Efter en längre periods skrivkramp tog han anställning vid en av Sveriges större exportföretag, Telefonaktiebolag LM-Ericsson. Det rådde ett stort sug efter arbetskraft och Göran kunde lätt få ett jobb vid fabriken i Midsommarkransen. Först var inte tanken att det skulle bli någon rapportbok. Han jobbade där i ett år och skrev där efter en bok, "ett år på LM", om sina upplevelser. Den följdes sedan bokslut från LM där han sumerar allt holabalo den första boken genererade. Även mer eller mindre väl genomtänkta egna slutsatser om varför saker och ting ser ut som de gör och vad som kan göras för att öka arbetarnas makt ingår i boken. Några år senare släpper Göran i samarbete med Skolöverstyrelsen en reviderad/nedskalad/lättläst utgåva som heter flykten från arbetet. Under den här tiden fick Göran kuska fram mellan olika arbetsplatser och föreläsa om sina förslag. Om det var på fackföreningens och sosseriets vägnar förtäljer inte historien.

Efter detta fortsatte hans litterära bana med poesi, journalistik och ett stort projekt där han försöker låta vanliga människors liv berätta om sina liv.

Nu för tiden är han ordförande i Liv i Sverige.

Bibliografi

Länkar