Eric Hobsbawm

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
"Stalins cheerleader"
Eric John Ernest Hobsbawm (1917-) är en brittisk marxistisk historiker och författare. Tydligen en av de mest inflytelserika brittiska historikerna under andra delen av 1900-talet. Mest känd för sin "tidsålder"- serie som avhandlar 1800- och 1900-talet grundligt.

Föddes i Alexandria, Egypten, som första barnet till Leopold Percy Obstbaum och Nelly Grün. Trots att Hobsbawm växte upp i tysktalande områden så pratade alltid föräldrarna engelska med honom och hans syster. Föräldrarna dog under depressionsåren och han försörjde sig som engelskalärare och au-pair. Han och systern adopterades av en släkting och de flyttade till London 1933. Där fortsatte han sin utbildning och stegade in i den akademiska världen.

Redan 1931 i Tyskland gick den unge mannen med i Sozialistischer Schülerbund (typ Förbundet för socialistiska elever), en avknoppning från tyska kommunistpartiets egna ungdomsförbund. I England gick han med i brittiska kommunistpartiet 1936. Han stödde helhjärtat Molotov-Ribbentrop-pakten och sovjetunionens invasion av Finland 1939. Han var med i Communist Party Historians Group 1946-1956. Gruppen upplöstes i svallvågorna av Sovjets kväsande av upproret i Ungern 1956. De flesta av gruppens medlemmar gick ur partiet i och med detta men han stannade kvar. Han kom med lite lam kritik mot Sovjets handlande och såg upproren i Östeuropa som berättigade eftersom de enskilda staterna blivit "pseudo-kommunistiska". Mest jamsande från en sovjetapologet med dåligt samvete med andra ord.

Hobsbawm blev allt mer moderat på 1960-talet i och med att han förlorat hoppet om införandet av proletariatets diktatur i Storbritannien. Han anslöt sig så småningom (1970-80-talet) till partiets Eurokommunistiska fraktion. Han skrev vid den här tiden flitigt i tidsskriften Marxism Today. Där hans pessimism och moderation tar sig uttryck i artikelform. Enligt Hobsbawm så vilar inte samhället längre till största del på arbetarklassen och det är därför bäst att vända sig till de andra klasserna också. Ganska kontroversiellt bland vänsterister vid den här tiden i och med att många av dem såg och hoppades på det nya uppsvinget i fackföreningsrörelsens stridbarhet. Det är väl ungefär under här tiden han börjat knipa professorsgrader på allvar. Han stödde högersossarnas omvandling av Labour Party som drog igång 1983. Han ansåg att den så kallade poll-tax aldrig skulle kunna bekämpas. Idag förespråkar han inte längre en sovjetisk statsmakt men är fortfarande en inbiten vänsterist.

Hobsbawms stora behållning är att han skriver om komplexa skeenden på ett förvånansvärt lätt och ledigt sätt. Det är inga problem att sluka hans böcker när inte dumheter och felaktigheter hoppar sig allt för tätt. Tyvärr har han ett stort fokus på "kultur" som företeelse. Dessutom stirrar han sig blind på "arbetarrörelsen" med stort A. Man får känslan av att det bara är masspartier som är intressanta för gubben. Något mer avslappnad än andra blint troende marxister eftersom han inte låser sig helt i jargong eller stelbent metod men fortfarande uppe bland molnen. Hobsbawm har som alla gamla stalinister en reflexmässig avsky för anarkister som han inte kan undvika att förringa om han har chansen.

Bibliografi (utgivet på svenska)

 • Banditerna (1972)
 • Den italienska vägen till socialism (1978)
 • Revolutionens tidsålder (1979)
 • Kapitalets tidsålder (1981)
 • Imperiernas tidsålder (1989)
 • Nationer och nationalism (1994)
 • Ytterligheternas tidsålder (1997)
 • Om historia (2001)
 • Massproducerade traditioner (2002)

Urval av verk på engelska

 • Labour's Turning Point : extracts from contemporary sources (1948)
 • Primitive Rebels : studies in archaic forms of social movement in the 19th and 20th centuries (1959)
 • Labouring Men : studies in the history of labour (1964)
 • Pre-Capitalist Economic Formation Red. av Karl Marx essäer (1965)
 • Industry and Empire (1968)
 • Captain Swing. Medförfattare George Rude (1968)
 • Revolutionaries: contemporary essays (1973)
 • The Invention of Tradition Red. tillsammans med Terence Ranger (1983)
 • Workers: worlds of labor (1985)
 • The Jazz Scene (1989)
 • Echoes of the Marseillaise: Two Centuries Look Back on the French Revolution (1990)
 • Nations and Nationalism since 1780 : programme, myth, reality (1990)
 • Uncommon People: resistance, rebellion and jazz (1998)
 • Interesting Times: a twentieth-century life (2002)
 • Globalisation, Democracy and Terrorism (2007)

Källa