Brendel, Cajo: Den kinesiska revolutionen

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Kinas väg till statskapitalism och kampen mellan partibyråkratin och den "nya klassen".
Den kinesiska revolutionen av Cajo Brendel är en ganska tråkig pamflett för oss som inte har särskilt mycket koll på kinesiska revolutionen. Kan vara aktuell för någon mitt i ett kina-gräv men inte annars. Så här står det i den svenska introduktionen till pamfletten:
"Den kinesiska revolutionen" skrevs medan den s.k. "kulturrevolutionen" ännu pågick i Kina. Informationen om skeendet var då (och är fortfarande) "vag, motsägelsefull, politiskt förvrängd och ofullständig", men författaren, holländaren Cajo Brendel, försökte ändå, bl.a. genom att göra en jämförelse mellan utvecklingen i Kina och Ryssland/Sovjetunionen - en fruktbar och välmotiverad metod, åtminstone på det sätt Brendel använder den -, att i sextio koncentrerade punkter (eller, som Brendel kallar dem, "teser") framlägga vissa grundläggande slutsatser beträffande den kinesiska revolutionen som helhet. Brendel åstadkom en avmystifierande social analys av den kinesiska bolsjevismen och dess roll i den revolutionära process som enligt Brendel inte innebär något annat än en successiv övergång från förkapitalistiska produktionsformer till ett modernt industriellt samhälle, baseras på lönearbete - ett samhälle på väg mot statskapitalism. Brendel såg kulturrevolutionen som ett stadium i denna process, ett stadium i vilket det kinesiska kommunistpartiet för en kamp mot "de krav som statskapitalismens fulla utveckling ställer", en kamp mot vad Brendel betecknar som en "ny klass" som frambringats av samhällsutvecklingen och som vill anpassa den politiska apparaten till de rådande produktionsförhållandena.

Gavs ut på svenska 1976 på federativs i deras serie Federativsserien som nr 23. Kan läsas här.