Arbetarpress: Pamflett Nr 11. Arbetarråden - de proletära maktorganen

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Arbetarpress-nr11arbetarraden.jpg

Pamflett om arbetarråd utgiven på Arbetarpress. Så här lyder baksidetexten:

Rådens makt - fruktad och avskydd av borgare och pseudokommunister som det verkliga hotet mot deras maktställning, eftersom de genuina råden inte tillåter någon annan makt jämte sig (dubbelväldet måste därför omedelbart övergå i proletariatets diktatur) - är ingenstans förverkligad och kan således av den pseudokommunistiska rörelsen, i självuppfyllande syfte, beskrivas som en utopi, en myt att manipulera massorna med, en chimär och ingenting annat.Liksom den pseudokommunistiska arbetarrörelsen, i äkta kontrarevolutionär anda, alltid i handling bekämpat den självständiga rådsrörelsen, såhar man också förträngt, förtigit eller aktivt beljugit rådsrörelsernas historia.

För att i någon mån råda bot på den uppkomna situationen sammanför vi i denna pamflett en artikelserie om arbetarråden som hämtats ur tidningen ARBETARMAKT (fr.o.m. nr 7-8/74 t.o.m. 6-7/75 plus en artikel som publicerades i nr 2/73). Artiklarna är översiktliga och inte särskilt djupgående, men de ger åtskilligt med nyttig information om en glömd tradition, som delvis är överspelad, men inte desto mindre går en häftig renässans till mötes, eftersom såväl kapitalets institutioner som kommunistpartierna befinner sig i permanent kris. Läs därför rådsupprorens historia som anvisningar i subversion.

Innehåll