1860 - Strejk vid kanalbygge i Kristianstad

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

Det var strejk vid ett kanalbygge i Kristianstad 1860 och bröt ut vid det största byggprojekt hittills i stans historia. Projektet skulle genomföras av ett konsortium bildat 1858 av tre engelska ingenjörer. Projektet sades ha till syfte att kanalisera Helgeå till havet för att få en anslutning till kustlinjetrafiken med båt, samt invallning och torrläggning av Nosabysjön öster om staden för att utvinna marken, men i själva verket verkar de ha försökt att på själva vallen bygga en avsevärt kortare sträckning av en järnväg till Åhus. Detta berodde på att en handelsman vid namn C.J.F Ljunggren inlett ett lönsamt kompanjonskap med en av ingenjörerna, John Nun Milner. Ljunggren ville helt enkelt ha en snabbare förbindelse mellan sin rederi och grosshandelsrörelse.

Arbetet var slitsamt och förenat med direkt livsfara, och säkert utan det annars vanliga partriarkaliska förhållandet mellan arbetare och arbetsköpare, eftersom engelsmännen kom från helt andra förhållanden med hundraåriga strider mot arbetarorganisationer och aktioner. I mars det året hade dessutom en så allvarlig olycka inträffat vid ett ras att två arbetare ur ett schaktlag omkom.[1]

Herrar engelsmännen hade tydligen flera gånger "hafva varit utsatta för trakasserier i anldening af de vid Hammars udde anställda arbetarnes orimliga fodringar på förhöjda arbetslöner". Arbetarnas missnöje exploderade så småningom i en strejk där herrarna tillsammans med "några andra" åkte på stryk. När stadens polis dyker upp för att återställa ordningen möts de av hån och intensiv stenkastning och måste retirera.[2] Tio år senare var det dags igen, hos samma bolag, nästan på exakt samma ställe.

Noter

  1. Nya Skånska Posten 17/3 1860
  2. Nya Skånska Posten 12/5 1860

Källor