Nilsson, Ingemar E: Arbetarråden i Polen och Ungern

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Östeuropas partimonoliter undergrävs ständigt av arbetarklassen som spontant söker forma sin egen, socialistiska framtid.

Arbetarråden i Polen och Ungern av Ingemar E Nilsson är en dokumentation av rådrörelsen i Polen och Ungern under 1956-57 som exploderade i ett stort väpnat uppror i Poznan under sommaren och regelrätt revolution under slutet av Oktober i Ungern. Han tar även upp utvecklingen fram till och med upproret 1970-71 i Polen.

Ingemar ansluter sig i stora drag till Andy Andersons analys av händelserna (se Anderson, Andy: Ungern 56 - Den beväpnade sanningen) men påpekar att denne har en allt för idealiserad bild av arbetarråden. Ingemar själv ville att skriften skulle vara mer av ett "underlag för en fortsatt och fördjupad debatt och analys av erfarenheterna från både Ungern och Polen".

I skriften så går Ingemar i korta ordalag igenom hur "folkrepublikerna" i centrala och östra Europa bildades efter andra världskriget. Hur de är direkta resultat av Sovjetimperialismen, hur de drevs och de motsättningar och uppror som välde fram i dessa. Sedan hugger han in på själva ämnet. Även där gör han små genomgångar som varvas med utdrag ur olika dokument. För det mesta intressant och lärorikt. Många nya uppslag till vidare läsning och utvärdering av källor. Ett bra översiktsdokument helt enkelt iaf vad det gäller det som skrivits fram till 1976.

De 22 första sidorna finns digitaliserade på www.sac.se. Som tur är finns den i sin helhet i pdf-format och i fulltext på marxistarkiv.