Dissident

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Dissident2.png
Dissident är en oregelbundet utgiven kommunistisk tidskrift. Den startades 2004 med syfte att introducera och fungera som ett forum för diskussion om nya teorier och praktiker. Redaktionen består av Batkogruppen.

Politisk inriktning

Tidskriftens första nummer var uttalat anarko-kommunistisk av den plattformistiska inriktningen. Samtliga texter var skrivna av plattformister och i förordet skriver redaktionen att det är en tradition de själva "sympatiserar mycket med". Första numret avslutades också med en egen plattform, som dock inte är lika tydligt plattformistisk och där man tydligt märker av författarnas influenser från autonom och ultravänsteristisk teori som exempelvis Gilles Dauvé.

I andra numret har det redan skett en tydlig förändring i den politiska inriktningen då den insurrektionella anarkismen presenteras. I förordet står det:

"Sedan [första numret] har redaktionen utvidgats, och gruppens politiska sammansättning har i viss mån förskjutits från en mer plattformistisk linje (som presenteras i Dissident #1) till förmån för de perspektiv som utgör detta nummers tema – den insurrektionella anarkismen."

Detta i Sverige tidigare delvis okända perspektiv diskuterades flitigt både inom Batkogruppen, på forum som socialism.nu (länkar till trådarna?) och i några vänstertidningar.

Några texter av Batkogruppen