Batkogruppen

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

Så här skriver de själva om sin verksamhet: "Batkogruppen startades upp vintern 2003 som ett projekt av en handfull anarkister som var missnöjda med den teoretiska utvecklingen inom anarkiströrelsen. Vi kände oss inte hemma bland identitetspolitiken och den "anarkism" som vi ansåg hade glömt bort sin egen historia. Ambitionen var att röra sig bort från en förstelnad ideologi med dragningar åt en föråldrad och reduktionistisk uppfattning av klassbegreppet, och återinföra klasskampen i anarkismen. Vi vände oss mot uppfattningen att kapitalismen bara var ett förtryck bland andra. Vi stod nära den plattformistiska strömningen och var influerade av olika antiauktoritära kommunistiska teorier. Grupper som nordamerikanska NEFAC, brittiska Anarchist Federation och Class War, men också t.ex. situationisterna och den autonoma marxismen, inspirerade oss.

Vi bestämde oss för att ge ut en teoretisk tidskrift och vårt första mål var att studera och introducera de nya dominerande diskussioner i den internationella anarkiströrelsen som vi ansåg var intressanta och relevanta. I första numret av Dissident publicerade vi texter från den "ny-plattformistiska" strömningen som vi sympatiserade med. Efter första numret fick gruppen tillskott av nya medlemmar och nya idéer - främst den insurrektionella anarkismen - började diskuteras.

Idag är Batkogruppens teoretiska ramverk brett och begränsar sig inte till någon specifik strömning. Vi är odogmatiska kommunister, men utgår från den anarkistiska idétraditionen. Målet är inte att skapa någon ideologi och bevara gamla dogmer, utan att självkritiskt analysera, och med en öppenhet gentemot andra teorier, utveckla revolutionär teori för praktik. Vi sysslar med teoribildning först och främst för vår egen skull, men diskuterar gärna med teoretiskt närstående. Genom den oregelbundet utgivna tidskriften Dissident - och i framtiden förhoppningsvis även häften och böcker - kommer vi att försöka skapa diskussion bland revolutionära arbetare."

Några av batkogruppens medlemmar är/var ivolverade i projektet motarbetaren. Batko är ett ukrainskt uttryck för fader fast lite större. Typ patriarken, ledaren för byn. Den Ukrainske anarkistgeneralen Nestor Makhno kallades batko viket borde ha att göra med gruppens namnval.


Se också