Under röd flagg

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Under rod flagg.gif
Under röd flagg var en av tidskrift som Hinke Bergegren gav ut under 1891 i nio nummer, från mars till juni. Medverkarna i tidskriften skrev i de alla flesta fall under pseudonym. Detta upplevdes av borgerlighet, stat och allsköns rövslickare, vid sidan av själva innehållet, som oerhört provocerande. Tidningens artiklar hade spetsen riktad mot det socialdemokratiska stövelslickeriet och klass-samhället. Hjalmar Branting och de andra byråkraterna i partiets ledning förfasade sig över den. De pekade ut den som det organ den svenska anarkismen verkade igenom. Vilket stämde ganska bra. Jämte en artikelserie som presenterade anarkismen så propagerades det för generalstrejk och revolutionärt övertagande av produktionsmedlen istället för parlamentarisk kohandel. Det privata ägandet, religionen och äktenskapets institutioner angreps som ondskans rötter. Men tidningen innehöll även arbetsplatsberättelser, dikter, skönlitterära följetonger mm. Man återknöt även till historien med texter om Pariskommunen och marsoroligheterna i Stockholm 1848.

Det fanns en rad skribenter som verkade under eget namn bland annat Gustaf H:son-Holmberg, Carl Natanael Carleson och Gustaf Sjöholm. Med anledning av att de tre anarkisterna L. Chr. Nielsen, Nils Wessel och N. O. Wester uteslöts ur Malmö socialdemokratiska förening under våren 1891, publicerade sig även de under eget namn i Under röd flagg nummer fem. En uteslutning som även kommenterades av Gustaf H:son-Holmberg under rubriken "Fria ord" i nummer sex.

Andra förekommande skribenter, är som redan nämnt Peter Kropotkin som bidrog med tre alster. "Till de unga proletärerna" i två delar, utkom i Under röd flagg nummer fem och sex. I nummer fyra publicerades ett yttrande om Pariskommunen, även en text om kvinnoförtryck i nummer fem. Élisée Reclus förekommer med en artikel i nummer sju. En text om sambandet mellan avskaffandet av privat ägande och framväxandet av sund offentlig moral. Under rubriken "Fria ord" fick bland annat namn såsom D.F. Duhamel och John Stuart Mill utrymme för att citeras om begreppet frihet. Andra namnkunniga skribenter var Karl Kautsky, Friedrich Engels och Hinke Bergegren själv, utan pseudonym.

Den här artikeln är delvis saxad från http://www.arbark.se/hinke-bergegren-och-under-rod-flagg.htm där även alla tidningens nummer finns digitaliserade för den lässugne.


Nummer

Under röd flagg 1891:1

 • Förbannelsens treenighet
 • Under lien
 • Den lagliga humbugen - Av Referent
 • Anarkismen - Av Michael
 • Bland bönder och patroner
 • Följetong: Arbetslös

Under röd flagg 1891:2

 • Arbetare! - Av Truls
 • Anarkismen - Av Michael
 • Fria ord: 1 maj – Av V.H.
 • Stockholms marsminnen (I)
 • Socialdemokratens senaste irrbloss - Av Lyktgubben i träsket
 • Dragnaglar - Citat av John Stuart Mill
 • Följetong: Arbetslös

Under röd flagg 1891:3

 • En ”lustresa” - Av Grim jun.
 • Anarkismen - Av Michael
 • Till hustrurna - Av Lilli M. Volmes.
 • Hvad är frihet? - Av D.F. Duhamel
 • Stockholms marsminnen II
 • Fria ord: 1 maj - Av Z
 • Dragnaglar - Citat av John Stuart Mill
 • Följetong: Arbetslös

Under röd flagg 1891:4

 • Kotteripolitisk förföljelse
 • Fattigdomen bort - Av ”Firda”
 • Om pariserkommunen - Av Peter Kropotkin
 • Citat av Garibaldi
 • Citat av Henrik Ibsen
 • Anarkismen - Av Michael
 • Under lien
 • Fria ord: Sammankopplingen 1 maj- Av Socialist
 • Följetong: Arbetslös

Under röd flagg 1891:5

 • Genom eget arbete blir man inte rik - Av Berl. Volkstr.
 • Muraréflickan - Av Karolus
 • Kan det komma godt af ondt?
 • Till de unga proletärerna (1) - Av Peter Kropotkin (Ur ”Paroles d’un revolté”)
 • Under lien
 • Siffror tala
 • En bild af det lagliga tjuveriet
 • ”Exklusionen i Malmö socialdemokratiska förening- de exkluderades förklaring” - Av L. Chr. Nielsen, Nils Wessel och N.O. Wester
 • Dragnaglar - Citat av Tousseuel, Louise Åkermann och Peter Kropotkin

Under röd flagg 1891:6

 • Mitt och ditt - Av Sch. Janovsky
 • Öppet bref till red. Hj. Branting från denna revys utgivare - Av Hinke Bergegren
 • Klagotoner - Av Qvercus
 • Till de unga proletärerena (II)- Av Peter Kropotkin
 • Elände och uppoffring
 • Under lien
 • Fria ord – Av G. H:son-Holmberg
 • Ingen kurtis - Av -g.
 • Efter tjugo år
 • Följetong: Arbetslös

Under röd flagg 1891:7

 • 1 maj
 • Det första villkoret för likställighet - Av Élisée Reclus
 • Under lien
 • En afton hos Kropotkins - Av G.H.H.
 • Fria ord – Av Gustaf Sjöholm
 • En bok för dagen
 • Dragnaglar - Citat från Arbeideren
 • Följetong: Arbetslös

Under röd flagg 1891:8

 • Kongressen
 • Fullmäktigskap och representantskap - Av G.H.H.
 • En nihilists historia
 • På nybygge’ - Av Murargrabb
 • Arbetets värde
 • Kolgrufvorna och deras arbetare – Av Karl Kautsky
 • Hur han vart förbrytare - Av Ernst Klaar
 • Staten – Av Friedrich Engels

Under röd flagg 1891:9

 • Kongressen jämte efterslängar - Av Hinke bergregren
 • Hvad är pängar - Av Leo Tolstoi
 • Den socialistiska propagandan – vad är ändamålet med den socialistiska propagandan? - Av (Commonweal)
 • Kulturfientligt
 • Under lien
 • På nybygge’ (II)- Av Murargrabb
 • Fria ord - ”Våld” - Av K.
 • Hur han vart förbrytare. Av Ernst Klaar (fri översättning.)
 • Dragnaglar - Av Roabertus