Lo-Johansson, Ivar: Jag tvivlar på idrotten

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

Ett halvstolligt debattinlägg i romanform av Ivar Lo-Johansson från 1931. Författaren diskuterar idrotten med idrottsmannen och fotbollsspelaren Kvickenberg. Författaren lärde, i romanen, känna Kvickenberg i lumpen. Han var då socialist och trodde på idrottens positiva potential. Nu är han fotbollstjärna men har plötsligt tröttnat på sporten. Istället ser han den som idel problem - för utövarna och för mänskligheten. Boken består till stora delar av konversationer mellan Kvickenberg och författaren, där Kvickenberg driver tesen om samhällets förfall genom idrottsrörelsens spridning. Han tycker idrotten fostrar inbördes tävlan, ytlighet, anti-intellektualism och nationalism (förstadiet till krig). Att den skapar en massa och förrintar individualitet. Och att idrottsutövandet, förutom att det saknar mening, dessutom bryter ner utövarnas kroppar. Den backas också upp av makten, staten och den ignoranta massan.

Ord och inga visor är det. Fast rätt osammanhängande, och på sina håll mer än en aning konspiratoriskt (tex. att läkarna tvingas till tystnad om idrottens skadeverkningar på dess utövare). Ingen vidare läsning. Möjligtvis intresseant som tidsdokument.

Boken har senare återutgivits 1974, tillsammans med Ålderdoms-Sverige, i boken Stridsskrifter Del 2.