Truster

Från Polkagriswiki
Version från den 1 februari 2011 kl. 14.59 av Kurtake (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Trusten var i sin urspungliga ameri­kanska form ett speciellt rättsinstitut, som innebar att ak­tieägarna i ett bolag överlämnade sina aktier till ett antal förtroendemän (trustees). I utbyte fick de s.k. trustcertifikat, d.v.s. andelsbevis som berättigade till utdelning och till deltagande i val av trustees. Numera används be­greppet trust i en vidare mening, som liktydigt med stor­företag med monopolistisk ställning på marknaden.

Trusten i sin nutida mening är alltså ett ekonomiskt enhet­ligt företag, uppkommen endera genom sammanslagning av tidigare självständiga enheter till ett nytt företag eller genom att ett växande företag med sig kombinerat eller helt uppslukat andra företag.

Utdrag ur Monopol och storfinans - de 15 familjerna av C.H. Hermansson, s.30-34.