Kommunistiska partiet i sverige

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

Kommunistiska Partiet i Sverige, KPS, var en liten hoxhaitisk kommunistsekt som bildades 1982 och hade som mest ett hundratal medlemmar och kandidatmedlemmar. Partiet sa sig vara det enda partiet som ställde den väpnade revolutionen på dagordningen medan resten av vänstern utgjordes av revisionister. KPS såg Albanien som världens arbetarnas paradis, gött mos, och gav ut tidningen Kommunisten. 1992 gjorde ett fruktlöst försök att förena KPS, SKA, Clarté och Forum i en gemensam organisation. KPS upplöstes 1993

Partiet bildades 1982 när Sveriges Kommunistiska Förbund/Marxist-Leninisterna ansåg att det var dags för dem att leda arbetarna in i en revolution. Deras hövding var den mustaschprydda Stalin wannabeen Anders Persson. De verkade också ha varit folk från KPS som var drivande bakom Svensk-Albanska Föreningen och stod nära det Albanska Arbetets Parti. Medlemmarna var skyldiga att betala en tionde till partiet men uppmanades också att sälja av sina ägodelar för att stötta partiet. Sälj allt du inte behöver så partiet får pengar. Umgås helst inte med folk som inte är med i partiet. Läs inte böcker som inte är godkända av partiet. Lyssna inte på musik som inte är godkänd av partiet… Partiet uppfattade sig som det avantgardeparti som arbetarklassen behövde. I partiets stadgar fanns således formuleringar om att "rensa ut borgerliga element som inte hör hemma i partiet". Vilket ledde till att det var lättare att bli utesluten än att bli medlem. Såklart avskydde man alla andra kommunistiska partier som man såg som arbetarklassens fiender. Man hade ett särskilt horn i sidan till KFML(r).

Partiet drev det egna bokförlaget Kommunistiska Arbetarförlaget och hade också tre stycken bokhandlar. En i Stockholm, en i Norrköping och en i Värnamo. Den sistnämnda stängde redan 1981 efter att bara ha varit öppen i ett halvår. Enligt dem själva skulle partiet haft uppskattningsvis mellan 100 - 200 medlemmar och sympatisörer. Författaren Magnus Utvik uppskattningar det däremot till högst 70-80 medlemmar. När partiet och tidningen lades ned gick redaktionen Kommunisten ihop med redaktionen för SKA:s tidning och bildade Nya Arbetartidningen som till slut lades ned 2009.

Ungdomsförbundet var Ung kommunisterna i Sverige. Hade ett tjugotal medlemmar som kallades för ungkommunisterna och gav ut tidningen Revolt.

Precis som många andra partier på vänsterkanten ansågs partiet vara ett hot mot rikets säkerhet av Säpo, något som de ska ha gjort ända till de lade ner. " I Juli 1984 fördes genom regeringsbeslut KPS upp på listan över organisationer som skulle ägnas särskild uppmärksamhet. År 1985 bedrevs i Sundsvall och Stockholm spaning mot KPS demonstrationer på första maj och inför valet samma år spanade säkerhetspolisen vid ett par tillfällen mot KPS bokhandel på Bondegatan i Stockholm. Vid denna tid intresserade sig säkerhetspolisen också för en vild strejk som pågick i 40 minuter vid Siemens Elma AB i Solna. Enligt en källa i företaget var det "Fackföreningsoppositonen" (FOS) som var drivande bakom strejken. Säkerhetspolisen ansåg att det fanns kopplingar mellan FOS och KPS. Säpo gjorde den 13 februari 1993 en sista spaningsinsats mot KPS och SKA när två spanare åhörde ett seminarium angående "Nyliberalism i teori och praktik", arrangerades av KPS, SKA, Clarté och Forum. Säpo noterade att fyra av deltagarna verkade vara invandrare och att ett känt ansikte från SKA verkade vara ansvarig för arrangemanget." UR SOU 2002:91

Författaren Magnus Utvik har skrivit en bok, Med Stalin som gud, om sina tre år i sekten.