Joe Hill

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Joe hill.jpg
Joe Hill (1879 - 1915) var agitator, organisatör, diktare och sångare. Joe Hill räknas som en av 1900-talets mest inflytelserika amerikanska arbetarsångare.

Joe Hill föddes som Joel Emmanuel Hägglund den 7 oktober 1879 i Gävle. Familjen Hägglund på Nedre Bergsgatan i Gävle var en religiös och musikalisk familj. Under sin barndom lärde sig Joel att själv spela banjo, gitarr, piano och munspel. Dessutom började han redan tidigt tota ihop sina första sånger. Fadern som var tågkonduktör dör 1887 när Joel bara är åtta år gammal. Han tvingas därför börja arbeta för att dra in pengar till familjens försörjning. Han knogade bland annat vid ett lokalt repslageri och senare som eldare vid en byggfirma, där han skyfflade kol till en ångmaskin. Modern dör 1902 och kort därefter emigrerar Joel till amerika tillsammans med sin två år äldre bror, Paul. De reste till New York och gick i land vid Ellis Island i oktober 1902. På plats i staterna tar han sig det mer amerikanskklingande namnet Joe Hill.

Joe Hill's första arbete i New York är som spottkoppsrensare i slumkvarteren. Brödernas vägar skiljs och Joe drar västerut. 1905 befinner han sig i Cleveland, Ohio. 1906 är han i San Fransisco och upplever det stora jordskalvet.

Joe Hill anslöt sig till Industrial Workers of the World (IWW) omkring 1910 medan han arbetade i hamnen i San Pedro, Kalifornien. Joe organiserade strejker och agiterade för IWW i sina sånger. I januari 1911 befann han sig i gränsområdet mellan Kalifornien och Mexiko där han anslöt sig till en grupp Wobblies som stödde kampen för att störta den mexikanska regeringen och presidenten Porfirio Diaz.

Joe Hill blev med tiden en ganska känd person som sångare och agitator. Åtskilliga av hans sånger kom att publiceras i IWW:s egen sångbok med den talande titeln Songs to Fan the Flames of Discontent/Sånger att elda missnöjets lågor med/. Boken eller rättare sagt häftet som gavs ut i en årlig upplaga, kallades också för Den lilla röda sångboken vilket fick IWW:s motståndare att kalla den för Den lilla röda djävulen. Joe Hill lär bara ha komponerat musiken till ett fåtal av sina sånger, istället skrev han oftast sina sånger till för tiden välkända och populära melodier. Inte sällan använde han frikyrklig musik som förlaga. Så förvandlade han till exempel There is power in the Blood of the Lamb/ /Det finns kraft i lammets blod/ till There is a Power in a Union/Det är kraft i vårt förbund/.

Också arbetsköparna började känna honom och i många städer nekades han anställning. I juni 1913 arresterades Joe Hill under en hamnarbetarstrejk i San Pedro, Kalifornien. Han åtalas för lösdriveri och tillbringade 30 dagar i fängelse.

Joe Hill avrättades den 19 november 1915, 36 år gammal, efter att på ytterst vaga grunder ha beskyllts för mord på en specerihandlare i Salt Lake City. Domen och avrättningen betraktas allmänt som ett justitiemord. Att anklaga fackligt aktiva för mord var en vanlig strategi i USA i början på 1900-talet. Innan domen verkställdes förekom stora protester från arbetarklassen världen över.

Många tusen brev, resolutioner och petitioner skickades med krav på benådning. Den australienska avdelningen av IWW skickade i juni 1915 en resolution med 30 000 namnunderskrifter, och krävde att dödsdomen på Joe Hill skulle omprövas. Den backades upp av resolutioner från fackförbund i Europa.

Låtar av Joe Hill

Låtar om Joe hill

Kött på benen