Gösta Olsson

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

Gösta föddes 1902 i Lysekil i en syskonskara av fyra. 1910 flyttade familjen till Hällevadsholm eftersom Göstas far Willhelm hade gett sig in i stenindustrin och skaffat sig ett litet stenbrott i Kvarndalen där familjen bodde i ett litet torp . Bohuslänsk granit var vid denna tid en stor exportvara till USA och Sydamerika och arbetare från hela Sverige tog sig till Bohuslän för att försörja sig i stenindustrin.

När Gösta gått ut folkskolan jobbade han i familjens stenbrott, daglönade som potatisplockare hos lokala bönder och tog även en tur till Uddevalla där han jobbade på textilfabrik. När ett gäng unga arbetare drog igång ungsocialistiska klubben 1928 var Gösta med, klubben bytte senare namn till Hällevadsholms anarkistiska klubb.

I Hällevadsholm fanns en folketshusförening med ett bibliotek i liten skala. Gösta som var mycket intresserad av folkbildning, fick efterhand jobb som bibliotiikarie på detta bibliotek. Böcker som “Förnutftets tidevarav” och “Anarkismen” av Kropotkin köptes in till biblioteket. När de lokala konservativa bönderna fick nys om att det spreds “gudsfönekande böcker” i biblioteket gick de i taket och det blev en rejäl konflikt eftersom Hällevadsholms folkbibliotek fick ekonomiskt stöd från Svarteborgs kommun och Skolöverstyrelsen. Bohuslän var vid denna tiden starkt uppdelat mellan socialistiska rörliga stenarbetare och djupt konservativa Schartaunska bönder som ville hålla befolkningen i schakt genom social kontroll. Bönderna drog igång en hetskampanj, spred lögner om Gösta och hans far, lobbade för att böckerna skulle tas bort ur biblioteket och att kommunen skulle dra in sina bidrag till biblioteket. Gösta försvarade sig på flera debattsidor och bemötte angreppen. Det blev en långvarig konflikt som slutade med att kommunen satte till en utredning som krävde att biblioteket skulle rensas från ateistisk litteratur. Biblioteksstyreslen hukade sig och erbjöd kommunen att “Anarkismen” och “Förnuftets tidevarv” endast skulle lånas ut till personer över 21 år vilket kommunen inte accepterade. Till sist gallrades böckerna ut och skänktes till Hällevadsholms Anarkistiska klubb, Gösta fick sparken 1948 efter att Folketshus föreningen gått en rejäl läggmatch.

Gösta lyckades i alla fall fortsätta försörja sig som föreläsare och folkbildare, först i SAC:s regi och senare betald av ABF. Han blev känd för sina historiska kunskaper och sitt goda minne. Ryktet spred sig och i slutet av sitt liv fick Gösta vara med på Hylands Hörna.