Anna Bondestam

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
En av Finlands främsta arbetarskildrare
Hon föddes 1907 som enda dottern till plåtslagaren Otto Elfving och modern Lina, som kom att bli förebilder för flera personer i Annas böcker. Fadern var aktiv i Jakobstads finska arbetarförening. Hon växte upp i arbetarkvarteren på Skatan, det "röda skatan". Föräldrarna var upprorsmakare och förföljdes av slaktarn efter upproret 1917. Denna tid har hon skildrat i Klyftan. Anna var familjens enda barn - hon fick möjligheten att gå i skola och blev student vid det svenska läroverket i Jakobstad 1925 och filosofie magister vid Helsingfors universitet 1932. År 1977 utnämndes Anna Bondestam till hedersdoktor vid Helsingfors universitet för sina litterära insatser.

Under många år var Anna Bondestam verksam inom Folkets bildningsförbund som sekreterare och studieledare. År 1938 - 1944 var hon sekreterare i Finlands svenska författarförening. Hon bodde under större delen av sitt liv i Helsingforstrakten. År 1977 flyttade hon tillbaka till sin uppväxtstad Jakobstad, där hon bodde ända till sin död 1995.

Den första roman hon gav ut var Panik i Rölleby (1936), med vilken hon deltog i en romantävling, utlyst av Holger Schildts förlag. År 1939 utgavs Fröken Elna Johansson, som realistiskt skildrar kontoristernas situation under depressionsåren på 1930-talet. Bergtagen (1941) är en novellsamling som innehåller tre psykologiska studier av kvinnor. Kvinnorna är på olika sätt är "bergtagna" av sig själva, isolerade i och av sitt eget jag. Romanen Lågt i tak (1943) utspelar sig under depressionsåren på 1930-talet i Jakobstad. Klyftan (1946) beskriver terrorn under 1918 i en finlandssvensk småstad ur ett litet barns perspektiv.

År 1949 utgavs Annas första och enda deckare, Sällboda frivilliga deckarkår, en mordhistoria i sommarstugeidyll. Anna Bondestam beskriver den själv som en tämligen misslyckad detektivhistoria, som trots det är både underhållande och humoristisk. Novellsamlingen Enskilt område (1952), innehåller några psykologiska studier i människans innersta. Samlingen fick mycket god kritik, då den kom ut.

Anna är en av de få som skildrat finska arbetares liv och historia. I sina två “stadsromaner” beskriver hon industrialismens inledningsskede i en österbottnisk kuststad med flykten från landsbygden in till fabrikerna. I dessa romaner står författaren på höjden av sin berättarförmåga och kvinnoporträtten har ett sällsynt lyster och lödighet. Romanen Vägen till staden (1957) heter den första delen och den andra fick namnet Stadens bröd (1960).

Diktsamlingen Jordnära (1972) avslutar Anna Bondestams skönlitterära produktion. Efter 1960 var Anna Bondestam verksam främst som historieforskare med fokus på arbetarnas liv och leverne.

Av Anna Bondestam

Skönlitteratur:

 • Panik i Rölleby, 1936
 • Fröken Elna Johansson: roman, 1939
 • Bergtagen: noveller, 1941
 • Lågt i tak: roman, 1943
 • Klyftan, 1946
 • Sällboda frivilliga deckarkår, 1949
 • Enskilt område, 1952 (novellsamling)
 • Vägen till staden, 1957
 • Stadens bröd, 1960
 • Jordnära: dikter, 1972

Facklitteratur:

 • Jakobstads svenska arbetarförening 60 år, 1964
 • Arbetet: en tidning i Åbo på 1910-talet och människorna kring den, 1968
 • Åland vintern 1918, 1972
 • Som en stubbe i en stubbåker: Finlands svenska arbetarförbund 1899-1974, 1978
 • En stad förvandlas, 1978
 • Walter Borg (1870-1918): grosshandlare och revolutionär, 1982
 • Sallys saga: en bok om Sally Salminen till 50-årsminnet av "Katrina", redigerad av Anna Bondestam, 1986
 • Jakobstad, vintern 1918: Pietarsaaren talvi 1918, 1990
 • Tåga i motvind: socialdemokrati på svenska i Åbo 1903-2003, (tills. med Sten-Erik Abrahamsson), 2003

Om och med Anna Bondestam

 • Anna deltar med material hon grävt fram om den vita terrorn efter revolutionens nederlag 1918 i ett reoportage från 1966 - Fånglägren 1918
 • Asplund, Anita: Stillägen hos Anna Bondestam i hennes roman Vägen till staden. Pro graduavhandling i svenska vid Åbo Akademi, 1983
 • Bäcksbacka, Inger: Verklighet och fiktion i Vägen till staden och Stadens bröd. Pro graduavhandling i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, 1982
 • Hästbacka, Elizabeth: Anna Bondestams fyrtiotalsromaner : en studie i ett förbisett författarskap. 60-poängs uppsats i Litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, 1981.
 • Koskinen, Leena: Anna Bondestamin työläisromaanien suomalainen yhteiskunta. Pro gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto, 1975
 • Reinholm, Gunilla: Anna Bondestam - en bibliografi. Specialarbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan, 1974
 • Kangas, Tove: Studier över språk och stil i Anna Bondestams romaner. Pro graduavhandling i nordisk filologi, 1964