Tressell, Robert: The Ragged-Trousered Philanthropists

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Tressel Ragged Trousered Philanthropists.jpg
Roman av Robert Tressell, publicerad efter författarens död 1911. Boken kretsar kring målare på en byggarbetsplats i en fiktiv engelsk stad vid sekelskiftet 1900. Vid sidan av arbetarna och deras familjer är förmannen, chefen och kapitalisten (och dennes klasskamrater) återkommande karraktärer i boken. Bokens centralfigur är en socialistisk arbetare och skyltmålare - troligen baserad åtminstone delvis på författaren själv - som försöker vinna sina arbetskamrater till socialismen.

Berättelsen målar upp kapitalismen - med slit, lydnad, fattigdom, osäkerhet och sjukdom på ena sidan, och bekvämligthet, överflöd, girighet, grymhet och maktfullkomlighet på den andra. En annan värld är inte bara möjlig, utan nödvändig. Men i vägen står - förutom kapitalisterna, polisen och militären - arbetarnas svansviftning, feghet och brist på solidaritet. Bokens socialister förlöjligas återkommande av många av de andra arbetarna, varav flera verkar finna en underlig tröst i att den rådande ordningen är det enda som är möjligt.

Det är dock inte de enskilda personernas fel, utan systemet som sätter dem i rörelse endast för den privata vinningens skull. Kapitalisterna roffar och arbetarna gör bara vaga och oorganiserade ansatser att försvara sig. Strider (om man nu kan kalla dem det) rör allt från lön, arbetstider och arbetstempo till samhälleliga resurser, boende och ideologi.

Bokens titel syftar på arbetarna som, utan att få ta del av alla rikedommar de producerar, låter sig slitas sönder för herrarnas vinning. Många scener i boken känns igen från dagens samhälle och arbetsplatser. Även om den direkta, materiella fattigdomen på många håll har minskat, är boken alltså fortfarande både aktuell och läsvärd.

Socialismen som skissas upp - genom ett par av bokens karraktärer - är en gradvis framväxande statssocialism där samhället - genom staten - stegvis tar över produktionen, ökar den och skapar en jämnlik värld med relativt lite arbete, under goda förhållanden. Till författarens försvar, bör man minnas att boken är skriven innan 1900-talets kavalkad av misslyckade statssocialistiska projekt.

Boken finns tillgänglig online på libcom och som ljudbok på librivox.