Sökresultat

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
 • ...utsätts av [[repression]] för dess [[antimilitarism]]. De hjälper flera flyktingar varav en är ungsocialisten [[Augustin Souchy]]. Elise blir under denna tid Elise skaffar lägenhet på söder och hänger runt med en massa flyktingar främst från [[1918-19 - Revolution och rådsrepublik i Ungern|Ungern]] oc
  26 kbyte (4 486 ord) - 25 november 2012 kl. 18.07
 • ...den till bankerna. Familjen Joad ansluter sig till en ström av ekonomiska flyktingar ([[oakies]]) som dras mot påstodda arbetstillfällen i Californien.
  2 kbyte (342 ord) - 23 maj 2021 kl. 00.43
 • ...åren 1917-21 passerade Sverige på väg till Ryssland, dels av politiska flyktingar och dels av deltagare i de revolutionära resningarna i skilda länder frå
  2 kbyte (268 ord) - 28 augusti 2012 kl. 09.46
 • ...maten, svävar mellan liv och död. Dag eftr dag på godsvagnar med andra flyktingar. Tillsist når placeras familjen i en liten by i Kaukasus. En kort period a
  1 kbyte (255 ord) - 5 augusti 2008 kl. 19.55
 • [[Kategori:Flyktingar]]
  2 kbyte (362 ord) - 24 mars 2011 kl. 12.37
 • ...ght|More Oklahomans reach Calif, via the cotton fields of Ariz]]Ekonomiska flyktingar från Oaklahoma under 30-talet. Ofta småbönder som drivs från jorden av
  752 byte (129 ord) - 9 maj 2009 kl. 12.18
 • ...rkistiska tidningarna och tryckandet var hon aktiv med att hjälpa spanska flyktingar som strömmade in i England.
  3 kbyte (418 ord) - 20 augusti 2010 kl. 22.44
 • Asylsökande flyktingar och annat pack<br />
  15 kbyte (3 042 ord) - 4 oktober 2010 kl. 11.04
 • ...lken, landet går från miljoner av boskap till nästan inga alls. Svält, flyktingar och desperata försök till överlevnad följer. Rinderpesten tros har intr
  7 kbyte (1 137 ord) - 1 december 2013 kl. 00.23
 • ...av. I början var röda gardet den enda institution i Petrograd som finska flyktingar kunde vända sig till. Lite senare organiserades en s.k. vårdkommitté.
  5 kbyte (909 ord) - 16 november 2013 kl. 12.31
 • ...ka befolkningen är i huvudsak arbetare, lantarbetare och trasproletärer; flyktingar från Isreal.
  10 kbyte (1 646 ord) - 4 januari 2012 kl. 00.56
 • ..." 1919 var ovanligt torr i Ukraina...Men armén tillät inte att massan av flyktingar lamslog dem i deras egna operationer. Den höll sig strängt till sin rutt
  41 kbyte (7 095 ord) - 19 februari 2014 kl. 12.56
 • ...trupper med tåg och fartyg och en minst sagt bister attityd till judiska flyktingar. Hur hans politik mot landets kommunister passar in här har inte utretts s
  7 kbyte (1 203 ord) - 27 februari 2015 kl. 17.14