Smålan, A.J: Storm och dyningar

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Smålan Storm och dyningar.jpg
Självbiografisk berättelse av A.J Smålan. Författarens egna upplevelser varvas med Europas historia - från den tyska revolutionen till socialistiska partistrider i Sverige. Ofta baserar författaren analyser och skildringar på personer han pratar med eller träffat, ibland på egna erfarenheter. En viss påverkan från hans ideologiska hemvist någonstans runt kommunistpartiet (?) kan också anas.

I bokens början befinner sig författaren i Schweiz under första världskriget, generalstrejken (där sossepampar hade proklamerat att de "antingen ska segra eller döende gå under" fastän de verken önskade segra eller dö.), militära tillslag mot arbetarrörelsen och diverse politiska tvister inom den socialistiska rörelsen.

Han beger sig sedan tillsammans med sin tyska fru, via revolutionens Tyskland tillbaka till Sverige och kastar sig in i agitation för det nyligen utbrutna Vänstersocialistiska partiet. Han reser land och rike runt och talar för socialismen (mot mest socialdemokratiska belackare). Han skildrar också den parodiska samling halvpampar och virrpannor som flockades i partiet, allt från karriärister till naiva världsförbättrare. Många av karriäristerna återgick till fadershuset (SAP)när riksdagskarriären visade sig snårig i utbrytarpartiet.

Efter en period i Sverige och Göteborg återvänder Smålan till Tyskland. Revolutionens Tyskland. Strejker, arbetarresningar, stormöten, revoutionära matroser, arbetarråd och kommunistiska delstatsregeringar varvas med blodig kontrarevolution och socialdemokratiskt orkestrerade massmord på upproriska arbetare. Smålan stutsar runt, träffar folk som stridit på olika platser, återberättar historier och skeenden. Rätt ofta berättar han utförligt om strider han själv inte deltagit i. Men berättelserna är mycket intressanta. Heroiska uppror och socialdemokratisk terror.

Boken är tredje delen i en serie. Och föregås av Vandringar och strider och Gesäll i fyra länder.