Hultén, Gösta: Arbetsrätt och klassherravälde

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Omslag: Ur Fäderneslandet 31/5 1879. Landshövding Treffenberg i spetsen för de väpnade styrkorna i Sundsvall.
"Det är alls inte sant att utvecklingen från bondesamhället och fram till kapitalismen i Sverige varit fredlig. Sanningen är ... att få länder har en historia så fylld av väpnade klasstrider ... som den Sverige kan uppvisa ända från 1000-talet och fram tillbörjan av 1800-talet."

Kollektivavtal, fredsplikt, avtalets helgd, 1928 års kollektivavtalslag, strejkande arbetare inför domstol, 100 kronor i böter för första strejktimmen...

Under 1970 deltog närmare 20.000 arbetare i vilda strejker. Vilda strejker är som bekant olagliga, men hur har det blivigt så? I "Arbetsrätt och klassherravälde har Gösta Hultén undersökt lagar och bestämmelser som reglerat de arbetandes förhållanden från äldsta tid tills idag. Folkets kamp för arbete och bröd och de härskandes sätt att möta denna kamp skildras alltifrån 1700-talets "sammanrotningar" i Falu koppargruva, via 1879 års Sundsvallsstrejk till dagens vilda strejker. Huvudparten av boken rör sig kring tillkomsten av dagens arbetsrättsliga regler. Saltsjöbadsandan "arbetsfredslagarna" var inga speciella svenska företeelser, utan måste liksom arbetsrätten i övrigt sättas i sitt internationella historiska sammanhang.

Boken, som gavs ut som TEMA-pocket 1971, avslutas med en redogörelse för arbetsdomstolens verksamhet som belyses med utdrag ur domar från 30-talet och framåt. Finns digitaliserad här.

Se även