Goulding, Smith & Mahar: Flods of Fortune - Ecology & Economy along the Amazon

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Floods of fortune.jpg
En bok från mitten av 1990-talet om den ekonomiska historien, ekologin och bruket av naturen längs Amazonas-floden och dess större biflöden. Den historiska utvecklingen - från de spår av större men snabbt döda pre-columbianska odlingskulturer, över gummi- och jute-boomar fram till dagens boskapsskötsel, guldjakt och kraftigt ökade befolkning gås igenom. Ekosystemets dynamik (där översvämningar och migrerande fiskar spelar en oerhört stor roll) och den oerhörda biologiska mångfalden diskuteras. Ekonomin och ekologin är tätt sammanbundna i området samtidigt som den ekologiska balansen går en oviss framtid till mötes. Hot mot ekosystemen är främst boskaps-rancher (som förstör fiskens uppväxtmiljöer), överfiske, skogsavverkning (som förutom att direkt påverka landekosystemen också minskar livsutrymme och föda för fisken under översvämningstider), guldutvinning (där man använder stora mängder kvicksilver) samt dammutbyggnad (som blockerar fiskmigrationen). Författarna går även igenom, med utgångspunkt i praktiker som finns eller har funnits, möjligheter att hållbart och lönsamt skörda fisk, frukt och idka jordbruk/akvakultur i området.