Freese, Barbara: Coal

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Freese Barbera Coal.JPG
Coal - a human history är en historisk redogörelse för kol - och teknologin, industrin, kulturen, arbetet, exploateringen, sjukdomarna, miljöförestörelserna och makten runt det. Författaren Barbara Freese, en miljöjurist från USA, har gjort ett rejält gräv på kol.

Berättelsen börjar runt Romarriket (där kol var ett smycke) och drar sig fram över historien. Kolets roll som bränsle ökar hela tiden och kopplas nära till, först Englands, och sedan världens industriella (och kapitalistiska) utveckling. Kolet, teknologin och kapitalet runt det är tätt länkat till till ångmaskinen, fabriken, utbyggnaden av först kanaler och sedan järnvägen. Med kolet (och kapitalismen - här snubblar författaren en aning och missar att produktionssättet är vikitgare än teknologin och varan) kommer också fruktansvärda arbetsförhållanden, misserabla städer, och med tiden, en militant, välorganiserad arbetarklass. Författaren beskriver barnarbete i gruvorna, våldsam död och utmattningsdöd (ett tag var medelåldern för kolgruvarbetare i England under 30år!) i det industrialiserande England, slit och våldsamma strejker i de amerikanska kolgruvedistrikten och tillslut misserabla arbetssituationer i kinesiska gruvor. Hon nämner också kolkapitalets inflytande på politiken, från industrialismens England, över amerikanska inbördeskriget till George Bush politik och tafatta åtgärder mot växthuseffekten på 2000-talet. Hon går igenom miljöproblem bortanför gruvan - från smog, över försurning och till den globala uppvärmningen - och kolkapitalets motstånd mot åtgärder följda av en dynamisk förmåga att, efter allt, åtgärda och ändå fortsätta att profitera på att människor tvingas bryta kol.

En välskriven och allmänbildande historia om en av samhällets viktigaste råvaror.

Se också

Strejker

Filmer

Böcker