Franklin, H. Bruce: The most important fish in the sea

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Menhaden.jpg
En bok om den östamerikanska fisken Menhaden, dess ekologi och ekonomiska historia. Boken är skriven av Bruce H. Franklin som till vardags är professor i "English and American studies" på Reutgers University of Newark. Det är en hyllningsskrift till fisken, en fin naturskildring och en stridsskrift riktad mot proftibegären som med en rasande fart plundrar våra hav.

Menhaden är en stimfisk i sillfamiljen som lever i enorma stim på amerikanska östkusten. Den skiljer sig från många liknande fiskar, så som vår sill och Stilla havets saridiner, i att den vuxna fisken äter phytoplankton (växtplankton) och halvnedbruten detritus (små rester av döda växter och djur) direkt istället för att äta djurplankton som i sin tur ätit detta. Födovalet innebär att Menhaden normalt sätt har mycket god tillgång till föda vilket i sin tur möjliggjort de enorma stimmen. Det har också gjort Menhaden till en oehört viktig bytesfisk för större rovfiskar och havsfåglar, liksom för krabbor och andra djur som kan äta bitar och slamsor som kommer drivande efter att rovfiskarna gett sig på stimmen. De stora menhaden populationen filtrer också oerhörda mängder vatten från växtplankton och annnat organiskt material. Detta gör vattnet klarare, buffrar mot algblomningar och minskar mängden dött organiskt material på bottnarna (vilket minskar risken för syrefria bottnar).

Människor i östra USA har i alla tider fiskat menhaden. Även om fisken inte varit en uppskattad matfisk har den alltid haft en viktig roll i det lokalsamhället. För-colombianska indianer liksom tidiga kolonisatörer använde fisken som gödning i majsodlingarna och den har alltid varit ett ypperligt bete vid fiske efter de större rovfiskarna. Menhaden fisket var ett av de första fisken att utveckla en industriell organisering. Redan efter amerikanska inbördeskriget (på 1870-80-talen) växte industrifisket fram med moderna fiskefartyg och jättelika nät till havs, processfabriker på land, arbetare (mest afro-amerikaner från södern) och kapitalister. Den har sedan dess varit en av de USA:s ekonomiskt viktigaste fiskarter, och fångsternas storlek har i perioder överstiget alla andra fiskade arter. Den tidiga användning av fisken var som gödsel till ett ungt industrijordbruk men senare kom den att användas vid produktion av oljor, kemiska produkter och djurfoder. Snart hade det effektiva industrifisket kraftigt reducerat bestånden utanför norra USA. Det ledde till konflikter mellan småfiskare och fritidsfiskare o ena sidan och industrifisket o andra sidan. Protester genomfördes (inkluderande kravaller och nedbrännande av en fiskfabrik) men fisken fiskades ut i norr. Då spred sig industrifisket söderut och samma visa började en gång till. Minskade bestånd, profitjakt och hård konkurrens från andra varor (menhaden indstrin konkurrerar ju nu tex. med soja och andra oljeprodukter) tvingar fram ett rövande överfiske och har både förr och på senare år lett till konkurser, uppköp och en monopolisering av industrin. Omega Protein heter idag monopolföretaget som, tillsammans med köpta politiker både i delstaterna och på federal nivå, med näbbar och klor slåss mot även de lindrigaste begränsningarna av menhadenfisket. Samtidigt minskar bestånden, problemen med övergödning ökar, döda bottnar sprider sig, rovfiskar blir sjuka av näringsbrist, andra sillfiksar minskar (bland annat pga rovfiskarna äter dem istället för den försvunna menhaden). Situationen är särskilt allvarlig i Chesapeak Bay där Vrigina (som en av få delstater) vägrar förbjuda seine-fiske inom sin ekonomiska zon.

Boken berättar en vacker och skrämmande historia om det nordvästatlantiska marina ekosystemet. Det är en medryckande fiske-ekologisk historia men den skyr inte att blotta vilka krafter som ligger bakom dess förstörelse. Det är pengar som ska bli mer pengar via att genom att indusrin plundra havet på allt liv av värde. Profiten är helig och det innebär att kapitalisterna måste fiska, tills fisken som vinsterna bygger på är slut. Menhadenkapitalet själv förvaltar inte för framtiden utan för den omedelbara profiten, högteknologi, större insatser och statligt stöd får fisken (om än i ständigt minskad mängd) att fortsätta strömma till fabriken medan ekologin och numera allt fler fritidsfiskare och miljövänner på östkusten kräver ett stop.

Boken slutar med anteckningar om den hoppingivande återkomsten av menhaden utanför New Jersey - efter att delstaten tidigare infört ett förbud för menhadenfiske utanför sin kust.

Se även