Formas: Torskar torsken?

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

"Torskar torsken? - Forskare och fiskare om fisk och fiske" är en antologi utgiven av Formas - Forskningsrådet för miljö, areela näringar och samhällsbyggande. Och är ett försök att greppa olika intressen och perspektiv inom svenskt fiske. Majoriteten av texterna är skrivna av forskare från universitet och högskoler, det talas om uttagsmöjligheter, osäkerhet, kolapps, selektiva fångstmetoder, restriktioner och fiskestop. Fiskeindustrin kommer till tals genom sina två grenar. De stora företagen och de små företagen. Det stora fiskekapiatelet skyr förbud, ser lösningar i små begränsningar och justeringar. Småfiskarnas ekonomiska förening erkänner problemen, är villiga till begränsningar, men ser sin egen konkurs i fiskestop. Sportfiskarna representerar en ekonomiskt stark (sportfisket omsätter mer än hela svenska yrkesfisket) men dåligt organiserad näring. De vill bevara fisken för sport- och fritidsfiskarna och argumenterar med alla pengar som kan tjänas på denna hobby. Några texter tar upp fisk som mat, näringsinnehålll och rekommendationer. Boken fokuserar på torsken men gör utsvävningar över Lax och kräfta.