FIB-juristerna: Medbestämmandelagen -En antistrejklag

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Fib jur-mbl antistrejk.gif
Medbestämmandelagen -En antistrejklag ingår i FIB-juristernas serien våra rättigheter som gav ut på ordfront under 70-talet. Boken gavs ut precis efter det att riksdagen antagit lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 1976. De försöker kritiskt granska lagen och dess förarbeten och klargöra vad den kommer innebära.

Vad det gäller att leda och fördela arbetet förändrades inget nämnvärt med lagen. Den nya lagen tvingar bara arbetsköparna att förhandla med/informera facket i fler situationer. Kommer parterna inte överens är det bara för arbetsköparsidan att göra som den vill. Tanken var att bolagen och facket ständigt skall samarbeta och knytas hårdare till varandra.

Vad det gäller strejkrätten så ger MBL (iaf i dess förarbeten) anvisningar för hur den andra nya antistrejklagen lagen om anställningsskydd skall tillämpas. Vid "olovliga strejker" (vilda strejker) som kräver något annat utöver kollektivavtalen eller hotar LO-förbundens makt så borde knegarna kickas. FIB-juristerna visar att MBL ger arbetsköparna ytterligare befogenheter att kicka folk vid vild strejk. Dessutom ger lagen arbetsköparna utökad lockouträtt. Tom med folk som inte är inblandade i konflikter skall kunna lockoutas. Fredspliken skrivs även in här i lagform. Under avtalsperioden får inte arbetarna strejka. Som grädde på moset så förbjuds även solidaritets insamlingar från fackens sida. Inga fack, även de utanför LO och de som inte ens har kollektivavtal.

Taket på 200 kr skadestånd vid olovlig strejk tas bort. Tystnadsplikten skärptes också för fackföreningsfolk.

För offentliganställda blir lagen lite extra schwenig. De får alla de försämringar som ingår i lagen plus några extra örfilar. Det går att stifta en massa tillägslagar för dessa som går före bestämmelserna i MBL. Tex lagen om offentlig anställning. Innan den nya lagen hade stats- och vissa kommunalanställda i princip skydd mot att sägas upp om de inte begått något regelrätt brott. Nu kan de sägas upp av myndigheterna/arbetsköparen precis som alla andra. Kommunalarbetarna som haft samma villkor som övriga arbetare i det privata skyfflas iom MBL in under lagen om offentlig anställning. Dvs Inga politiska strejker och en massa andra inskränkningar i strejkrätten.

Boken avslutas med en jävligt sömnig samling artiklar från en debatt i aftonpesten där sossepamparna försvarar sig mot juristernas angrepp.

Se även