Elmqvist, Annika & Rydberg, Pål: Sveriges historia - Från stenålder till storindustri

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Elmqvist-sveriges historia.gif
Sveriges historia - Från stenålder till storindustri är en tecknad historiebok som går igenom hela Sveriges historia. Är skriven och illustrerad av Annika Elmqvist & Pål Rydberg. Gavs 1979 ut av arkivet för folkets historia och ordfront. Är en uppföljare (vidare utveckling av) på Historieboken från 1970 och följdes upp av Farliga tankar 1985.

Boken börjar när inlandsisen sakta börjar smälta undan och de första människorna vandrar in söderifrån. Vi får följa den historiska utvecklingen där de materiella förutsättningarna, ägandet och maktrelationerna ständigt förändras och utvecklas. Från när människorna levde i nomadiska och halvnomadiska samhällen dominerade av jakt, fiske och samlande till jordbrukets intåg. Hur överskottet och tryggheten leder till fler människor, nya ägandeformer, arbetsdelning (mellan män o kvinnor, gamla o barn osv) och nya relationer mellan folk. Men även hur en elit och härskarklass börjar formas här och där. Folk som leder de andra, lägger beslag på överskottet och lever på andras arbete.

De stora omvälvningarna i samhället sätts i förhållande till klimatförändringar och teknologisk utveckling. Nya uppdelningar och klasser belyses klarsynt. Trälar, bönder, storbönder, vikingar, stormän och kungar träder in på den historiska scenen. De stora herrarna bilder riken i takt med att de lyckas lägga under sig mer jord och trälar. De sätter upp små arméer och för en allt hårdare kamp mot bönderna. Bönderna och trälarna är inga stackars offer i den här boken. Deras uppror och motstånd mot överheten flammar ständigt upp. Uppror som ändrar samhällets struktur och maktbalansen. Ur detta börjar ett Sverige ta form. En statsmakt med kontroll över ett vist område och ett vist folk. Ett Sverige Fött ur blod, eld, svett och tårar på de arbetande klassernas pinade ryggar.

Uppror som gås igenom är bla Engelbrektupproret, Dackeupproret och Stora daldansen. Men även små berättelser om livet och motstånd i vardagssituationer varvas med de stora händelserna. Boken har hög kvalitet fram till 1700-1800-tal. Då kan man börja se en viss skevhet. Arbetare i rörelse reduceras till "arbetarrörelsen" och denna behandlas i allt för runda slängar (Bunny Ragnerstams eminenta krönikor var ju inte skriva vid den här tiden så de kan ju inte fullt ut lastas). Motsättningarna inom denna och de revolutionära stämningarna i landet under tidiga 1900-talet lyser dessutom med sin frånvaro. Men även böndernas strider tenderar att reduceras till allt för enhetliga. Bland dessa fans även motsättningar som man inte bör förtiga om man vill förstå. En störiga vänsteristisk enhetstanke spökar i kulisserna. På detta så gås den moderna kapitalismens igenom i allt för svepande ordalag och missar viktiga punkter. Men men man kan inte få allt ;) ... Bokens styrka ligger i hur den tydligt visar på den svenska klasssamhällets utveckling från ett agrart till ett kapitalistiskt sådant. Hur detta drivs fram i strid och konflikt mellan olika klasser. Härskare och underlydande. I stora drag. Och teckningarna och texten gifts samman till något större. De lyfter varandra och klargör på ett sätt som ren prosa inte skulle ha klarat.

I slutet finns en bra litteratur lista där de går igenom vilka käller de använt till de olika kapitlen och var man kan läsa mer.

Boken finns online här.

Se även