Eakin, Marshall C.: The History of Latin America: Collision of Cultures

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Eakin-history of latin america.jpg
The History of Latin America: Collision of Cultures är en riktig tegelsten från 2007. Bokens syfte är att ta ett helhetsgrepp på Latinamerikas historia. Eakin har ett ganska brett fokus som rör sig utanför den vanliga linjära historieskrivningen. Han undersöker folkslag, etnisk blandning, kulturella yttringar och kollektiva erfarenheter. Kultur v.s kultur och folk v.s folk. Trots detta faller inte klasskonflikterna, erövringen och koloniseringen bort (ekonomin). De finns där hela tiden som hörnpelare och drivkraft.

Redogörelsen fokuserar en hel del på begrepp och idéhistoria. Hur kan man definiera Latinamerika? Vad är Latinamerikanskt? Han ser att det finns en gemensam historia från den iberiska koloniseringen och framåt. De gemensamma dragen är det han försöker gräva fram. Ju längre tiden går ju mindre gemensamt finns det som binder samman tycker Eakin.

Det blir alltid något problematiskt när man försöker skriva historien genom så flytande kategorier som kulturella yttringar och erfarenheter. Iaf när en hel världsdel avhandlas på detta sätt. Ofta är det ju härskarklasserna och deras svansviftare som skapat de stora kollektiva sammanhängande och nedtecknade lämningarna av den här typen. Men han försöker o det ska han ha all heder för. Han skriver om afrikanska slavar, indianer, mestizer, creoler, européer och deras olika förhållande till varandra. Konservativa, liberaler, nationalister och troende av olika slag. Fördelen ligger i att han kommer ifrån stela begreppsapparater som reducerar allt till konflikter mellan TVÅ motsatta klasser. Klasskonflikter och tillhörighet bryter ju allt som oftast igenom samhällena på en mängd olika och oväntade sätt.

Tyvärr är ju herren Eakin akademiker och som sådan så kan han inte hålla sig ifrån att runka den rådande ordningen. I sin epilog beklagar han sig över att Latinamerika inte ännu övervunnit sitt koloniala arvs orättvisor. Att det bara med lite mer ekonomisk utveckling, goa rättfärdiga ledare och borgerlig demokrati. På så sätt målar han över och döljer hur verkligen ser ut och hänger samman. Det kanske är ett utslag av att han inte sätter produktionsförhållandena som konfliktfyllda processer som ständigt skapar uppror och kamp som driver historien frammåt?

Boken är en väldigt bred och intressant redogörelse som får med en massa udda karaktärer och händelser. Ser man bara att det finns en verklighet bortom Eakins Latinamerika så är den okej. En okej delbeskrivning och försök till att karakterisera gemensamma drag i en region med gemensam historia. En bok som breddar.