Diamond, Jared: The Third Chimpanzee

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

En bok om männsikan som art och vår biologiska evolution. Författare är biologen Jared Diamond och han lotsar läsaren genom sin syn på människans evolution. Han använder sig av biologi, ekologi, spelteori och evolutionsteoeri men spiller också över i lingvistik, sina egna upplevelser (av tex. sina barns utveckling och upplevelser från olika kulturer), människors nutida beteende och händelser i historien. Han argumenterar för sina synsätt men pekar oftast ödmjukt på alternativen när han målar upp människan som biologisk varelse. Och boken behandlar egentligen inte bara människan utan en mängd olika organismer och dess evolutionära dynamik. Den kan alltså också läsas som en allmänbildande bok om evolution.

Boken är delvis skriven för att författaren vill att vi (människan...) ska dra lärdom av historien och vår biologi för att hindra förstörelsen av vårt habitat (planeten, mångfalden, den biologiska produktionen som försörjer oss) och inte slå ihjäl varandra.

Ska man lägga in en brasklapp är det att författaren, när han pratar om dagens samhälle, inte riktigt kopplat kapitalismen och den moderna staten. För inte dör vi på slagfältet eller (för de mer svagsinta), vaktar koncentrationsläger eller jobbar som migrationspolis (främst) för att vi är biolgiskt predisponerade att ägna oss åt folkmord. Oftare handlar det ju om människor som tvingas handla på ett visst sätt för att de inte ser något val, soldaten skjuter på "fienden" för att stå upp för sina närmsta kamrater och inte bli skjuten i ryggen av befälet och våldsapparaten bakom honom. Presidentens beslut är inte flockens och dess fitness, beteende eller logik, ska inte sökas eller mätas i statens. Därmed inte sagt att författarens resonemang inte kan vara intressant, med rätt dos salt.

Engelska wikipedia har en artikel om boken.