Diamond, Jared: Collapse

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

Collapse av biologen Jared Diamond är en bok som tar upp mänskliga samhällens kollaps och deras beroende av naturen. Han tar avstamp i historiska samhällen (exv. påskön, norska koloniseringen av grönland och Maya-indianerna) och moderna oroshärdar (Somalia, Rwanda, Haiti) och vill visa hur samhällenas kollaps beror av överutnyttjande av naturresurserna, i sin tur beroende av en mängd faktorer såsom makteliters intressen, maktfördelning, naturtyp, kultur, historia, befolkningsökning och klimat. Han målar sedan upp hur våra moderna miljöproblem (exv. överfiske, erosion, skogsskövling, gruv- o oljeutvinningens begränsning, befolkningsökning) utgör en fara för detta samhälles fortlevnad, både lokalt och globalt.

Han tar också upp exempel där han tycker att samhällena har lyckats ta sig an och övervinna miljöproblemen och han ser två typer av styrningar som klarar det. Top-down (tex. hur Japanska staten från 1800-talets mitt förvaltade skogen för långsiktig vinning och hållbarhet) och bottom-up (tex. hur gemensamt ägande och jämlik samhällsordning på Nya Guinea gjorde effektivt, varierat och hållbart jordbruk möjligt).

Författaren, biolog som han är, behärskar ekologin men är förvirrad när det kommer till ekonomin och människans samspel med människa och naturen. Trots att han snubblar över profiten som drivkraft och sned makt- och resursfördelning i samhället förstår han inte, eller tar för från himlen givet, att vi lever i en kapitalistisk värld där pengar, via (andra människors) arbete ska bli mera pengar. Tex. kan han se möljövänlig konsumtion som en lösning på problemen och politiken som maktens huvudarena, ensidigt förfasas över överbefolkningsproblemet och se uppror och revolution som ett problem-syndrom istället för en lösning. Det gör såklart analysen av problemen ganska, på flera håll väldigt, oskarpa. Trots ett gediget gräv.

Boken är skriven som ett rop på bättring till politiker och allmänhet (som via röstsedeln och plånboken ska attackera problemen). Författaren själv är försiktigt optimistisk inför framtiden.