Christie, Stuart: FAI - we, the anarchists!

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Christie, Stuart - we the anar.jpg
Stuart Christie har producerat en uppskattande men kritisk studie av FAI - Fedracion Anarquista Iberica. Boken börjar med anarkiströrelsens historia i Spanien och tar avstamp i Första Internationalen. Sedan följer kamp mellan arbetare och överhet, anarkismen, anarkosyndikalismen, CNT, uppror och revolution. FAI bildas som en fedaration av vängrupper för att bevara och stärka de revolutionära anarkistista principerna inom CNT och samhället i stort. Vi får följa de stora konflikterna i samhället och de interna diskussionerna i CNT. Reformisterna besegras men FAI går vidare. När revolutionen utbryter 1936 står FAI:s ledande militanter tvekande, och väljer folkfronten framför revolutionen, kompromiss framför uppror. Under folkfronten ökar förföljelsen av först arbetarmilitanter (okontrollerbara) och sedan också av CNT-FAI.

Boken är en kritisk analys av FAI men också av den formella organisationen i allmänhet.

Se även