Brecher, Jeremy: Strike!

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Brecher jeremy-strike.gif

Strike!, av Jeremy Brecher, handlar om strejkrörelser genom USA:s historia - återkommande, massiva och ibland våldsamma uppror. Det är amerikanska arbetare som tar sin situation i sina egna händer. Brecher går igenom strejkrörelser från The great upheaval 1877 och fram till Teamstersstrejken 1997, och ger oss levande och detaljerade beskrivningar om självaktiva arbetare i kamp. Ibland organiserade i fackföreningar, ibland organiserade mot fackföreningar. Inte sällan i strid mot staten, inte sällan mot nationalgarden, företagsarméer, polis och armé. Man byter om och om igen indivdiuella lösningar mot kollektiva, isolering mot gemenskap.

Eller som författaren själv skriver i bokens förord:

"At times workers action has primarily taken the form of semi-clandestine resistance to authority in workplaces and communities, presenting a surface appearance of "labor peace". Sometimes it has taken the form of orderly participation in institutionalized, government-regulated systems of collective bargaining by trade union representatives. But sometimes their struggle has been publicly visible, violent, and dramatic".

"Strike!" handlar just om den sista kateogorin. Om en mängd skiftande aktiviteter, arbetare i kamp. Strejker, generalstrejker, ockupationer, demonstrationer, sabotage, maskning och våldsamma sammandrabbningar med polis och militär. Uppror, solidaritet och kontroll över våra liv.

Boken gavs urspungligen ut 1972. Nyutgåvan 25 år senare innehåller ytterliggare information om arbetarkamp under Vietnamkriget liksom uppföljning av de senaste åren, fram till 1997. Författaren har dock, tyvärr, skiftat i perspektiv under den gågna tiden. Från att söka, spåra och berätta om självaktiva arbetare i mer eller mindre okontrollerbara kamper, där fackföreningarna ibland inte står mot arbetarna men ofta gör det, till att krama fackklubbar, lokala fackrepressentanter och på sina håll även centrala pampar. Han övergår från att berätta om arbetare som stridit för och samtidigt erövrat makt över sina liv till att kraftigt uppvärdera fackföreningskamp för arbete och lite högre lön.

Kanske har Brecher gjort dygd av en brist eller så har han bara blivit gaggig på äldre dagar. Det sista kapitlet kan man nästan strunta i att läsa. De andra är oerhört inspirerande och lärorika. Läs dem!

Online

Boken finns scannad och gratis, tillgänglig på libcom.

Se även