Braverman, Harry: Arbete och monopolkapital

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Braverman harry-arbete.gif
Arbete och monopolkapital med undertiteln Arbetets degradering i det tjugonde århundradet av Harry Braverman handlar om arbetets förnedring under 1900-talet, om hur arbetaren genom fortskridande arbetsdelning fråntagits allt mer av kontrollen över arbetsprocessen och berövats sina kunskaper och färdigheter, sin yrkesstolthet där sådan existerat. Det är historien om hur arbetskraften förvandlats till något som kan köpas i allt billigare åtskilda och lätt utbytbara delar istället för i dyrare komplicerade helheter. Det är historien om hur vetenskaplig och teknisk utveckling underkastats kapitalackumulationens krav (om den inte alltid varit det) och blivit en för det mänskliga arbetet förödande kraft.

Den belyser också vilka konsekvenser dessa förändringar haft dör sysselsättningsstrukturen och arbetarklassens sammansättning... Så står det på baksidan av boken iaf. Och det stämmer ju ganska bra det. Klart är iaf att den är en av de bästa skildringarna av hur det här samhällets innersta väsen, arbetet under kapitalismen, fungerar och har utvecklats genom historien. Författaren har själv knogat en stor del av sitt liv som kopparslagare och kan därmed ge en rejäl genomgång färgad av sina egna erfarenheter.

Boken finns digitaliserad på http://www.marxists.org/svenska/braverman/1974/amk/index.htm

Se även