Bookchin, Murray: The spanish anarchists

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Bookchin murray-the spanish anarchists.jpg

The spanish anarchists - the heroic years 1868-1936 av Murray Bookchin är ett rejält gräv och pionjärarbete om den spanska anarkiströrelsen fram till spanska inbördeskriget. Bookchin var kommunist i sin ungdom och hade flera kamrater som rest till inbördeskriget och stupat (han själv var för ung för att få åka). När sanningen om kriget och den verkliga revolutionen sakta sipprade fram började han ifrågasätta kommunismen och luska i vad som verkligen hänt. Runt 1967 tog han sig över till Europa. Där träffade han en massa spanska anarkister i exil men tog sig även in i Franco´s Spanien för att gräva i arkiv och samla på sig böcker på temat.

1977 skrev Bookchin färdigt boken. Tanken hade först varit att skriva en uppföljare som berättade om själva revolutionen och inbördeskriget. Men efter sina studier kommer han fram till att det är under tiden innan, 1868-1936, som den anarkistiska rörelsen når sina största framgångar. Dessutom hade det under 1970-talet givits ut andra böcker som behandlade själva inbördeskriget/revolutionen på ett tillfredställande sätt enligt honom.

Bookchin följer rörelsen från sina första pionjärer på 1860-talet. Då det kom agitatorer från Första internationalen och började sprida ideer i landet. Det blev den anarkistiska tendensen som fick bäst fäste i den spanska myllan. Bookchin går igenom både kulturella särdrag och materiella/ekonomiska förutsättningar som spelade in för att det blev just så. Hur en proletär anarkism uppstår som blir drivmotor i flera uppror. Som sedan växer vidare till en fastare anarkosyndikalistisk massrörelse. Hur denna rörelse förföljs och krossas bara för att snabbt återuppstå gång på gång. Bookchin beskriver hur olika sätt att organisera sig och kämpa på uppstår och utvecklas under olika förutsättningar. Terrorismen mot överheten, vängrupperna, den fackliga kampen, självbildningen, tidningar/pamfletter/informationsspridning, motkulturen med nya värderingar mm.

Välskrivet och packat med fakta. Ibland blir det lite styltiga/akademiskt, men bara ibland. Bookchin är öppen med sin syn på historien och menar på att den spanska rörelsen är höjdpunkten på den "proletära socialismen" som rörelse. Som enligt honom inleddes med att kommunarderna hissade den röda fanan och i princip avslutades med att Barcelonas arbetare hissade den rödsvarta. Att kapitalismen idag ser så pass annorlunda ut att historien inte kommer återupprepa sig. Fast skulle den göra det så är inte han den som kommer klaga.

Intressanta passager om bla upproret i Asturien där städer kontrollerade av marxisterna degenererade till diktatur medans det i de anarkistiska/syndikalistiska skapades fungerande direktdemokratiska organisationsformer för det dagliga livet och produktionen (något som med smärtsamm tydlighet återupprepades några år senare). Om hur anarkisterna i ett skede lyckas köpa sig en vapenfabrik och börjar producera vapen i smyg för ett kommande uppror. Hur de anarkistiska aktionsgrupperna, i ett läge där statens och borgerskapets mord på militanta arbetare är vardag, ständigt lyckas matcha morden. En mördad arbetare = en skjuten/sprängd präst, arbetsköpare, politiker, snut osv. Dissar dessutom Marx och salongsrevolutionärer i Europas 1960-tals vänster så där i förbigående.

Finns skannad på https://libcom.org/library/spanish-anarchists-heroic-years-1868-1936