Bohman, Ruth: Kvinnor i facklig och politisk kamp 1880-1920.

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Bohman ruth-kvinnor i fackl.gif
Kvinnor i facklig och politisk kamp 1880-1920 av Ruth Bohman är ett litet häfte med undertiteln "Kring borgerliga och proletära kvinnorörelser i Sverige". I korta ordalag går Ruth igenom hur dessa två strömmingar uppstod och arbetade runt sekelskiftet. Hon skissar upp arbetarkvinnans (och barnens) roll i den framväxande svenska industrikapitalismen som gravt underbetald rovdriven arbetskraft och ibland lönedumpare. Hon gör några nedslag runt kvinnorna i fackföreningsrörelsen (de första kvinnliga fackföreningarna på 1860-talet). Mycket är hämtat från fackföreningskvinnornas egna tidning morgonbris. Vi får se hur den av män dominerade fackföreningsrörelsen med motstridiga känslor ser på kvinnornas deltagande i kampen. Helst skulle de vara hemma i hushållet långt borta från den nedbrytande industrin och inte konkurrera med männen om lönerna (ett intressant exempel om hur fascisterna i italien och tyskland spelade på detta för att så splittring och sänka löner tas upp).

Den proletära kvinnorörelsen var drivande i att kämpa för lika villkor i arbetslivet men även för att avskaffa trakasserier av prostituerade från myndigheternas sida och kämpa för sexualupplysning.

De borgerliga kvinnorörelsen utgjorde framförallt av kvinnor ur medelklassen (handelsmän, byråkrater, butiksägare osv) som ville ha ordentliga löner och frihet. Framförallt ville de inte bli behandlade som "de lägre stående" arbetarkvinnorna. Rörelsen baseras på framväxten av receptionister, sekreterare och andra lägre tjänstemannajobb som fylldes med kvinnor från denna bakgrund.

Bohman visar hur de båda rörelserna verkar skilja sig åt och vilka motsatta intressen de representerar. Men även de få punkter där de hade gemensamma mål och samarbetade.

En ganska bra introduktion kort och gott. Dock är väl källmaterialet i tunnaste laget (hon har kollat på de båda rörelsernas tidningar under perioden).