Bjurman, Eva Lis & Olsson, Lars: Barnarbete och arbetarbarn

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
Bjurman olsson-barnarbete och arbetarbarn.gif

Barnarbete och arbetarbarn av Eva Lis Bjurman och Lars Olsson berättar om de som till stor del byggde upp den svenska industrin. Om de fattiga arbetarungar som drevs in i fabrikerna för att där slita sig sönder och fördärvade. För en spotstyver fick de knega runt 12-14-16 timmar om dagen. På vissa platser drevs fabrikerna bara av barnens arbetskraft med några få vuxna som förmän. Under 1840 - 1850-talen utgjordes hälften av den svenska arbetarklassen av barn under 15 år. Under slutet av 1800-talet minskades dock deras andel stadigt iom att maskinerna utvecklades och gjorde barnens sysslor överflödiga. Det var alltså inte kapitalisternas och riksdagsmännens humanism som satte stop för barnarbetet. Lagarna som begränsade barnarbetet kommer efter att barnen blivit överflödiga i produktionen. Det var tom så att de industrigrenar som fortfarande behövde ungarna efter den nya lagstiftningen införts fick dispens att köra på som innan.

Efter en pricksäker materialistisk översikt så följs det upp med berättelser från arbetare som själva knegat som barn. Berättelserna utdrag ur Nordiska museets arbetarminnen och målar historien och människorna som lever den i klara färger. I kombination med den inledande översikten blir det riktigt bra och informativt. Så här avslutas förordet:

"Men kanske kunde man tänka sig ett framtida samhälle, där barnen på ett naturligt och självklart sätt deltog i produktionen, där barn och vuxna tillsammans fungerade som delar i ett arbetande kollektiv."

Se även: